Privacy en klachten

Privacy


Van iedere cliënt wordt een dossier gemaakt. Dit bevat informatie die nodig is om goede hulp te kunnen bieden, bijvoorbeeld persoonlijke gegevens, de hulpvraag, het hulpverleningsplan, door de cliënt zelf ingebrachte stukken en correspondentie met andere hulpverleners.

Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke gegevens goed beveiligd zijn. De hulpverlener heeft een geheimhoudingsplicht. Alleen personen die bij de hulpverlening betrokken zijn, hebben toegang tot de gegevens van de cliënt. Het informeren van derden over de aan u geboden hulp mag alleen met uw toestemming.

Als hulpvrager kunt één van onze medewerkers of hulpverleners kennen. Geef het bij uw aanmelding aan als u niet wilt dat uw hulpvraag of de inhoud hiervan bij hen bekend wordt. Wij doen er alles aan om ook intern uw privacy te waarborgen. Dit wordt beschreven in onze embargo-regeling.

Bekende personen


Voor personen die binnen de kring van de gereformeerde gezindte een zekere bekendheid hebben, kan de drempel om hulp te vragen extra hoog zijn. Als u dit bent, willen we voor u de stap naar onze hulpverlening vergemakkelijken. We hebben daarom de ‘Glazen huis-regeling’ opgesteld.

Klachten


Er is een onafhankelijke klachtencommissie voor het behandelen van klachten. De commissie behandelt klachten volgens ons klachtrechtreglement.

Hulp nodig?

Heb je problemen en zoek je hulp?
Bel (0113) 21 30 98 of meld je online aan.

Meld je aan

Blijf op de hoogte

Schrijf u hieronder in en ontvang onze nieuwsbrief 2 keer per jaar

© 2019 Stichting De Vluchtheuvel  - Website realisatie door Vanderperk Groep