Privacy en klachten

Privacy
Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Hoe wij dat doen kunt u lezen in onze privacyverklaring. Van iedere cliënt wordt een dossier gemaakt. Dit bevat informatie die nodig is om goede hulp te kunnen bieden, bijvoorbeeld persoonlijke gegevens, de hulpvraag, het hulpverleningsplan, door de cliënt zelf ingebrachte stukken en correspondentie met andere hulpverleners.

Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke gegevens goed beveiligd zijn. De hulpverlener heeft een geheimhoudingsplicht. Alleen personen die bij de hulpverlening betrokken zijn, hebben toegang tot de gegevens van de cliënt. Het informeren van derden over de aan u geboden hulp mag alleen met uw toestemming.

Als hulpvrager kunt u één van onze medewerkers of hulpverleners kennen. Geef het bij uw aanmelding aan als u niet wilt dat uw hulpvraag of de inhoud hiervan bij hen bekend wordt. Wij doen er alles aan om ook intern uw privacy te waarborgen. Dit wordt beschreven in onze embargo-regeling. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben omtrent privacy dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming, via het e-mailadres: privacy@stichtingdevluchtheuvel.nl

Bekende personen
Voor personen die binnen de kring van de gereformeerde gezindte een zekere bekendheid hebben, kan de drempel om hulp te vragen extra hoog zijn. Als u dit bent, willen we voor u de stap naar onze hulpverlening vergemakkelijken. We hebben daarom de ‘Glazen huis-regeling’ opgesteld.

Klachten
Er is een onafhankelijke klachtencommissie voor het behandelen van klachten. De commissie behandelt klachten volgens ons klachtreglement. Deze kunt u opvragen via 0113-213098.

Klokkenluidersregeling
De klokkenluidersregeling geeft werknemers de mogelijkheid om melding te maken van (mogelijke) misstanden in de organisatie.

Hulp nodig?

Heb je problemen en zoek je hulp?
Bel (0113) 21 30 98 of meld je online aan.

Meld je aan

Blijf op de hoogte

Ontvang onze nieuwsbrief. Zie onze privacyverklaring.
© 2020 Stichting De Vluchtheuvel  - Website realisatie door Vanderperk Groep