Privacy en klachten

Privacy
Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Hoe wij dat doen kunt u lezen in onze privacyverklaring. Van iedere cliënt wordt een dossier gemaakt. Dit bevat informatie die nodig is om goede hulp te kunnen bieden, bijvoorbeeld persoonlijke gegevens, de hulpvraag, het hulpverleningsplan, door de cliënt zelf ingebrachte stukken en correspondentie met andere hulpverleners.

Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke gegevens goed beveiligd zijn. De hulpverlener heeft een geheimhoudingsplicht. Alleen personen die bij de hulpverlening betrokken zijn, hebben toegang tot de gegevens van de cliënt. Het informeren van derden over de aan u geboden hulp mag alleen met uw toestemming.

Klachten
Tijdens de hulpverlening kan er iets voorvallen waarover u/jij ontevreden bent. Het is goed om dit zo snel mogelijk bespreekbaar te maken. Het liefst direct met de betreffende medewerker. Zo kan er het snelst gezocht worden naar een oplossing en wordt het probleem niet onnodig groter. Het kan zijn dat dit niet voldoende is, dan is het mogelijk om een klacht in te dienen. Hoe dit werkt, staat in het klachtreglement. U kunt het klachtreglement ook opvragen via tel. 0113-213098.

Klokkenluidersregeling
De klokkenluidersregeling geeft werknemers de mogelijkheid om melding te maken van (mogelijke) misstanden in de organisatie.

Blijf op de hoogte

Ontvang onze nieuwsbrief. Zie onze privacyverklaring.

Contact

Stationsplein 21
4461 HP Goes
0113 - 21 30 98
06 - 46 50 54 07 (alleen Whatsapp!)
info@stichtingdevluchtheuvel.nl

Vluchtheuvel social

© 2024 Stichting De Vluchtheuvel  - Website realisatie door Vanderperk Groep