Huiselijk geweld

De Vluchtheuvel biedt professionele, psychosociale hulp voor alle leeftijden. Vanuit een heldere, christelijke identiteit. Samen aan de slag. Betrokken en vertrouwd!

Wat is huiselijk geweld?
Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke of familiekring van het slachtoffer wordt gepleegd. Dit kan bijvoorbeeld een (ex-)partner, gezins- of familielid zijn.

Het geweld kan onder andere lichamelijk, seksueel en psychisch van aard zijn. Vormen van huiselijk geweld zijn: (ex-)partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling of eergerelateerd geweld (huwelijksdwang, achterlating, eerwraak, meisjesbesnijdenis).

Signalen
Nederland telt ieder jaar zo’n 200.000 slachtoffers van ernstig huiselijk geweld. Daarmee is het de meest omvangrijke vorm van geweld in onze samenleving. Het lastige van huiselijk geweld is dat signalen meestal niet in één oogopslag te herkennen zijn. Vaak zijn het indirecte signalen die aangeven dat het niet goed gaat met iemand, bijvoorbeeld verwondingen, oververmoeid zijn, slechte verzorging, lusteloos, emotieloos of angstig zijn. Ook andere signalen kunnen wijzen op vormen van huiselijk geweld.

Gevolgen
Huiselijk geweld kan leiden tot lichamelijke gevolgen (blijvende handicaps of verwondingen) en zelfs tot de dood. Het leidt vooral tot emotionele problemen, met name bij slachtoffers van seksueel geweld en bij vrouwen. Ook de gevolgen voor andere relaties of relaties op latere leeftijd moeten niet onderschat worden.
Een kind dat slachtoffer van huiselijk geweld is geweest, verliest het vertrouwen in zichzelf en anderen, ervaart vaker problemen met intimiteit en seksualiteit en vindt het moeilijker om relaties aan te gaan. Kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld kunnen last krijgen van depressie, plotselinge gedragsverandering, concentratieverlies, baldadigheid, angst en boosheid.

Daders
Er moet ook aandacht zijn voor de daders. Zij zijn verantwoordelijk voor hun gedrag en moeten daarop aanspreekbaar zijn! Vaak handelen zij echter vanuit machteloosheid of zijn andere problemen de oorzaak van hun gedrag. Daarvoor hebben zij hulp nodig.

Christelijke gemeente
Helaas gaat huiselijk geweld de christelijke gemeente niet voorbij. Er is veel nood op dit terrein. Daarom is het belangrijk dat ook binnen de kerken de kennis over huiselijk geweld wordt vergroot. Want elk slachtoffer van huiselijk geweld is er één te veel.

Hulp bij huiselijk geweld
Huiselijk geweld moet naar buiten komen, want het brengt zoveel schade toe! Vermoedt u huiselijk geweld? Neem dan (eventueel anoniem!) contact op met Veilig Thuis op 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar) of ga naar www.voorveiligthuis.nl. Bij acute nood, bel de politie: 112.

Hulp binnen de kerk
Binnen de Gereformeerde Gemeenten, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Hersteld Hervormde Kerk zijn aandachtsfunctionarissen aangewezen die o.a. advies geven bij huiselijk geweld. Zij zijn er voor hulpvragers, familieleden, docenten, ambtsdragers, gemeenteleden, jeugdwerkers en dergelijke. Erik-Jan Verbruggen en Joris ten Voorde, maatschappelijk werkers bij De Vluchtheuvel, zijn aandachtsfunctionaris huiselijk geweld.
U kunt contact met hen opnemen via onderstaand formulier of via het telefoonnummer: 0113 - 21 30 98.

Project 'Huiselijk geweld en Kindermishandeling'


Samen met Stichting Schuilplaats en het ds. G.H. Kerstencentrum zijn we het project 'Huiselijk geweld en Kindermishandeling' gestart. De doelstellingen van het project zijn:
  • Het informeren van de kerkelijke achterban en de mogelijkheden voor de aanpak van deze problematiek.
  • Bewustwording van factoren die de geslotenheid bevorderen of in stand houden.
  • Advisering bij situaties van huiselijk geweld. Dit advies kan worden gevraagd door hulpvragers, maar ook door familieleden, docenten, ambtsdragers, gemeenteleden, jeugdwerkers en dergelijke.
  • Advisering van seculiere organisaties die werken met reformatorische gezinnen.


Meer lezen over huiselijk geweld


Download de informatiefolder over het project.
Joke Zwerus, maatschappelijk werker bij De Vluchtheuvel, over hulp bij huiselijk geweld.
Artikel: Hulp bij huiselijk geweld (uit: Terdege)

Informatie over huiselijk geweld is grotendeels overgenomen uit de map ‘Trainers huiselijk geweld (2015), een trainershandleiding Aanpak Huiselijk geweld en kindermishandeling’.

Blijf op de hoogte

Ontvang onze nieuwsbrief. Zie onze privacyverklaring.

Contact

Stationsplein 21
4461 HP Goes
0113 - 21 30 98
06 - 46 50 54 07 (alleen Whatsapp!)
info@stichtingdevluchtheuvel.nl

Vluchtheuvel social

© 2024 Stichting De Vluchtheuvel  - Website realisatie door Vanderperk Groep