Periodieke schenking

Wij stellen het bijzonder op prijs als u ons werk door middel van een financiële gift wilt ondersteunen. U maakt het daardoor mogelijk dat wij onze dienstverlening vanuit onze christelijke identiteit kunnen continueren. Inmiddels dragen vele kerkelijke gemeenten bij aan de kosten voor hulp aan hun gemeenteleden. In sommige gevallen wordt de hulp vergoed uit de zorgverzekering. Maar niet alles; daarom vragen wij uw hulp. Door uw financiële bijdrage is een minder grote eigen bijdrage van cliënten nodig en wordt onze christelijke hulp voor meer mensen toegankelijk. IBAN: NL85 INGB 0004 3255 63 t.n.v. Stichting Hulpverlening De Vluchtheuvel te Woerden.

Een vorm van schenken is de periodieke of lijfrenteschenking. Deze manier van schenken is zeer aantrekkelijk, omdat hij volledig aftrekbaar is voor de belasting. Met een periodieke of lijfrenteschenking schenkt u ten minste 5 jaar achtereen jaarlijks een vast bedrag aan De Vluchtheuvel. U moet deze gift vastleggen. Dat kan op twee manieren: bij de notaris (notariële akte) of in een schriftelijke overeenkomst tussen u en De Vluchtheuvel. De Belastingdienst heeft een overeenkomst opgesteld die u hiervoor kunt gebruiken. U hoeft deze overeenkomst niet naar de Belastingdienst te versturen, maar u moet hem wel goed bewaren. De Belastingdienst kan om deze overeenkomst vragen als zij uw aangifte controleren. Als u De Vluchtheuvel wilt machtigen om uw periodieke gift af te schrijven, kunt u de betalingsvolmacht gebruiken.

Uitgebreide informatie over schenkingen, erfstellingen en legaten en de daarbij behorende belastingvoordelen kunt u aanvragen bij ons kantoor in Goes.

Blijf op de hoogte

Ontvang onze nieuwsbrief. Zie onze privacyverklaring.

Contact

Stationsplein 21
4461 HP Goes
0113 - 21 30 98
06 - 46 50 54 07 (alleen Whatsapp!)
info@stichtingdevluchtheuvel.nl

Vluchtheuvel social

© 2024 Stichting De Vluchtheuvel  - Website realisatie door Vanderperk Groep