Sociale Netwerk Ondersteuning

Mensen hebben mensen nodig. Ieder mens heeft behoefte aan steun en contact. Dit kan zijn van gezins- en familieleden, vrienden en kennissen maar het kunnen ook gemeenteleden en collega’s zijn. Zij vormen samen het sociale netwerk. Een goed sociaal netwerk kan steun bieden aan een persoon met zorgen en moeiten. Maar juist als er zorgen zijn, kan het extra moeilijk zijn om steun te vragen. Het komt daarom nogal eens voor dat mensen met problemen zich terug gaan trekken uit contacten. De steun, die ze juist nodig hebben wordt dan steeds minder. Daarom kan het nodig zijn dat de hulpverlening actief betrokken is bij het opzetten en begeleiden van een netwerk. Deze vorm van hulp noemen wij sociale netwerkondersteuning (SONO).

Sociale netwerkondersteuning (SONO) houdt in dat een groepje van 5 à 6 mensen rondom een cliënt gevormd wordt die door middel van activiteiten contact opbouwen met deze cliënt. Dit netwerk wordt voor de duur van een jaar door De Vluchtheuvel begeleid. Kort gezegd is SONO bedoeld voor mensen waarvan hun sociale netwerk niet goed (meer) functioneert. Dit kan allerlei redenen hebben.
SONO kan bijvoorbeeld opgezet worden in de volgende situaties:
Mensen met steeds terugkerende (psychiatrische) klachten
Mensen die vaak hulpverlening gehad hebben, en waarbij de nadruk ligt op het ondersteunen en bewaken
van het evenwicht tussen draagkracht en draaglast.
Oudere en eenzame mensen
Depressieve en sociaal angstige mensen
Multi-probleemgezinnen. Dit zijn gezinnen waar allerlei problemen zijn op verschillend vlak.
Mensen met lichamelijke klachten en/of lichamelijke handicaps.

SONO is niet geschikt in de volgende situaties:
Ernstige psychiatrische problemen
Verslavingsproblematiek
Suïcidaliteit

Werkwijze
Na aanmelding en intake wordt bekeken of SONO passend is bij de situatie. Aansluitend zal een gespecialiseerde hulpverlener samen met de cliënt een SONO netwerk ontwikkelen en een afgesproken periode coachen. Wanneer SONO in de praktijk helpend blijkt, zal het netwerk geleerd worden zichzelf te coachen en wordt de hulpverlening afgesloten.
Deze vorm van hulp in sommige gevallen door de burgerlijke gemeente vergoed als ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Laatste nieuws

Blijf op de hoogte

Ontvang onze nieuwsbrief. Zie onze privacyverklaring.

Contact

Stationsplein 21
4461 HP Goes
0113 - 21 30 98
06 - 46 50 54 07 (alleen Whatsapp!)
info@stichtingdevluchtheuvel.nl

Vluchtheuvel social

© 2024 Stichting De Vluchtheuvel  - Website realisatie door Vanderperk Groep