Identiteitsproblemen

Identiteitsproblemen
Stel je jezelf ook wel eens vragen rondom je identiteit? Wie ben ik eigenlijk? Wat vinden anderen van mij? Een stabiele identiteit ontwikkel je wanneer je doorhebt hoe je naar jezelf kijkt en wanneer dat beeld van jezelf overeenkomt met hoe je zou willen zijn. Je kent je eigen sterke en zwakke punten en je kunt die accepteren. Daarbij geloof je dat ook de mensen die belangrijk voor je zijn, jou accepteren zoals jij bent.

De ontwikkeling van een eigen identiteit gaat echter niet altijd zonder slag of stoot. Wanneer er een groot verschil is tussen hoe je over jezelf denkt en hoe je zou willen zijn, leidt dit tot ontevredenheid en onzekerheid.

Hulp bij identiteitsproblemen
Het is belangrijk om identiteitsproblemen serieus te nemen en er iets mee te doen. Zodat je steviger in de maatschappij staat en beter kan omgaan met de dingen die op je af komen. De Vluchtheuvel helpt hierbij; vanuit een heldere, christelijke visie. Wij bieden hulp bij identiteitsproblemen in de vorm van psychosociale en therapeutische hulpverleningsgesprekken of in een identiteitstraining. Zie hieronder ons aanmeldformulier of bel naar: 0113- 21 30 98.

Identiteitstraining
Eén van de vormen van onze hulpverlening is hulpverlening in een groep. Worstel je met één van onderstaande thema's? Overweeg dan eens om deel te nemen aan de identiteitsgroep. Deze groep is bedoeld voor jongeren (vanaf 17 jaar) en volwassenen die (nog) geen stevige identiteit hebben ontwikkeld. Daardoor laten zij zich in hun leven vaak leiden door de omstandigheden en de mensen om hen heen. Wanneer is de identiteitstraining iets voor jou? Als je moeite hebt met…

 • vertrouwen in jezelf;
 • het zien van wie jij bent, welke kwaliteiten en vaardigheden jij in huis hebt;
 • nee zeggen;
 • grenzen stellen;
 • communiceren (over jezelf);
 • het herkennen en uiten van je emoties;
 • realistisch denken, waardoor je vaak negatief denkt;
 • het op waarde schatten van jezelf, waardoor je een ander vaak belangrijker acht dan jezelf.

Doel
Het doel van de identiteitstraining is dat je gaat stilstaan bij jezelf en meer zicht krijgt op jezelf: jouw sterke en zwakke kanten, emoties, behoeften en verlangens. Vervolgens wordt geleerd hoe hierover kan worden gecommuniceerd en hoe je hiermee om kunt gaan. Puntsgewijs zouden de doelen van de groep als volgt geformuleerd kunnen worden:
 • Deelnemers worden zich bewust van hun eigen ‘ik’, met bijbehorende sterke en zwakke kanten, emoties,    
     behoeften, verlangens, ed..
 • Deelnemers worden zich bewust van het belang om dat eigen ‘ik’ te accepteren en daar ruimte aan te geven.
 • Deelnemers hebben vaardigheden geleerd om met datgene wat ‘van binnen’ zit om te gaan, o.a. in
     het uitspreken van wensen, het uiten van emoties of ‘nee’ zeggen.
 • Deelnemers hebben in de groep geoefend met het vragen van ruimte voor zichzelf.
 • Deelnemers herkennen eventuele negatieve gedachtenpatronen.
 • Deelnemers kunnen alternatieve gedachten formuleren die recht doen aan een situatie.

Oftewel: aan de ene kant bewustwording en aan de andere kant het ontwikkelen van vaardigheden en het leren toepassen in de praktijk.

Dit najaar starten er groepen in Goes, Dordrecht en Hoevelaken. Aanmelden kan via (0113) 21 30 98 of meld je direct aan. Vermeld hierbij dat je wilt deelenemen aan de identiteitstraining.

De groep kan een onderdeel zijn van een langer behandeltraject, maar het is in principe niet de bedoeling dat er tijdens deelname aan de groep gelijktijdig een individueel traject wordt gevolgd binnen de Vluchtheuvel.

Een deelnemer van de identiteitsgroep vertelt over de groep
"Worstel je ook met de gevolgen van een negatief zelfbeeld? Vind je het lastig om feedback te geven of te ontvangen? Om grenzen aan te geven? Om te accepteren wie je bent? Doe dan net als ik de identiteitscursus. Ik heb daarin handvatten mogen krijgen die me echt geholpen hebben. Je ontmoet mensen die jouw gevoelens herkennen en samen werk je aan herstel. Vooral de link met de Bijbel en het geloof is voor mij helend geweest. Uiteindelijk gaat het om het vinden van onze ware identiteit in Christus. De Vluchtheuvel kan daarin meer bieden dan reguliere zorgverleningsinstanties en ik ben dankbaar dat ik gebruik mocht maken van hun kennis en ervaring. Ik had het veel eerder moeten doen!"


Tips voor meer zelfvertrouwen


 • Maak gebruik van de tweekolommentechniek. Alle negatieve automatische gedachten die door je heen gaan, schrijf je in de linkerkolom. In de rechterkolom schrijf je een positieve gedachte. Links komt bijvoorbeeld te staan: ‘Het is allemaal mijn schuld.’ Rechts zet je: ‘Iedereen maakt fouten.’
 • Maak een lijst met tien positieve eigenschappen. Kun je er geen tien bedenken, vraag dan aan mensen die je goed kennen of zij de lijst kunnen aanvullen. Plak deze lijst in je agenda en lees hem iedere dag een keer door.
 • Bedenk aan het einde van de dag waarvoor je God wilt danken. Schrijf het concreet op: "Heere, ik dank u dat u ... ". En spreek dit vervolgens uit tegenover de Heere in je gebed.
 • Je zelfvertrouwen kan groeien door het volbrengen van taken. Dat hoeven niet per se grote taken te zijn. Maak een lijst van alle klussen die je te doen hebt en streep steeds door wat je hebt gedaan.
 • Beperk gepieker tot een minimum. Wie piekert draait vaak alsmaar in kringetjes rond. Zoek steeds wanneer je aan het piekeren slaat een stukje afleiding. Reserveer voor het piekeren een half uur per dag.
 • Vergelijk jezelf niet met anderen. Jij bent jij en zij zijn zij. Je waarde als persoon is niet gelegen in het ergens beter in zijn dan een ander.
 • Neem een compliment altijd serieus. Bedank degene die je een compliment maakt. Kraak jezelf of je prestatie niet af.
 • Stel je open voor kritiek. Durf er rustig naar te luisteren. Stel vragen om erachter te komen wat de ander precies bedoelt.
 • Leer ‘nee’ zeggen. Accepteer niet iedere opdracht en ieder verzoek. Voorkom dat je agenda zo vol gepland raakt, dat je niet meer aan jezelf toekomt.
 • Neem tijd voor het lezen van de Bijbel en voor gebed. Je mag je waarde ontlenen aan het feit dat je door God geschapen bent.

Meer lezen over identiteitsproblemen


Artikelen:

Boeken:
Zelfvertrouwen/identiteit:
 • ‘Goed dat je er bent’ door Sarina Brons-van der Wekken  
 • ‘Niets moet, alles mag’ door Kees Roest.  
 • ‘Leef zoals jij bedoeld bent; het geheim van een bloeiende levenstuin’ door Trudy van Woudenbergh-Mesch. 
 • ‘Geloven zoals je bent; de invloed van je persoonlijke stijl op je verhouding tot God en anderen’ door Wil
      Doornenbal. 
 • ‘Zelfbeeld; accepteren of veranderen?’ door drs. Gerrie Willemsen 
Grenzen
‘Grenzen; wanneer zeg ik ja, wanneer zeg ik nee, hoe bepaal ik mijn grenzen’ door dr. Henry Cloud en dr. John Townsend 

Boosheid
‘De andere kant van de liefde’ door Gary Chapman 

Rugzak
‘Als banden knellen’ door Jaap van der Meiden

Schuld en schuldgevoelens
‘Komt het door mij? door Wil Doornenbal. 
Uit het dagelijks leven…

Margot is getrouwd en heeft vier kinderen tussen de 10 en 20 jaar. Ruim twee dagen per week besteedt ze aan haar eigen bedrijf, waarin ze aan een tiental ....

Lees het hele verhaal van Margot
Zoek je hulp?
Bel (0113) 21 30 98 of meld je online aan.

Meld je aan

Blijf op de hoogte

Ontvang onze nieuwsbrief. Zie onze privacyverklaring.

Contact

Stationsplein 21
4461 HP Goes
0113 - 21 30 98
06 - 46 50 54 07 (alleen Whatsapp!)
info@stichtingdevluchtheuvel.nl

Vluchtheuvel social

© 2024 Stichting De Vluchtheuvel  - Website realisatie door Vanderperk Groep