Identiteitsproblemen

De Vluchtheuvel biedt professionele, psychosociale hulp voor alle leeftijden. Vanuit een heldere, christelijke identiteit. Samen aan de slag. Betrokken en vertrouwd!

Identiteitsproblemen
Stel je jezelf ook wel eens vragen rondom je identiteit? Wie ben ik eigenlijk? Wat vinden anderen van mij? Een stabiele identiteit ontwikkel je wanneer je doorhebt hoe je naar jezelf kijkt en wanneer dat beeld van jezelf overeenkomt met hoe je zou willen zijn. Je kent je eigen sterke en zwakke punten en je kunt die accepteren. Daarbij geloof je dat ook de mensen die belangrijk voor je zijn, jou accepteren zoals jij bent.

De ontwikkeling van een eigen identiteit gaat echter niet altijd zonder slag of stoot. Wanneer er een groot verschil is tussen hoe je over jezelf denkt en hoe je zou willen zijn, leidt dit tot ontevredenheid en onzekerheid.

Hulp bij identiteitsproblemen
Het is belangrijk om identiteitsproblemen serieus te nemen en er iets mee te doen. De Vluchtheuvel helpt hierbij; vanuit een christelijke identiteit. Wij bieden hulp bij identiteitsproblemen in de vorm van psychosociale en therapeutische hulpverleningsgesprekken of in een identiteitsgroep. Zie hieronder ons aanmeldformulier of bel naar: 0113- 21 30 98.

Identiteitsgroep


De identiteitsgroep is er voor mensen die niet sterk in hun schoenen staan en wie zich vaak laten leiden door omstandigheden of andere mensen. Het doel van deze groep is vergroten van het zelfvertrouwen zodat het gemakkelijker wordt om sociaal te functioneren. Bijvoorbeeld door 'nee' te durven zeggen en grenzen te stellen. Maar ook om niet geremd te zijn bij het aanknopen van een praatje. Tijdens tien groepsbijeenkomsten staan we stil bij verschillende thema’s die horen bij het eigen 'ik', zoals het leren kennen van je eigen sterke en zwakke kanten, het herkennen van je eigen gevoelens, het durven opkomen voor jezelf, het durven weigeren, het ombuigen van negatieve denkpatronen en het oefenen met vaardigheden. De groep is bedoeld voor zes tot tien deelnemers. Ter ondersteuning van de bijeenkomsten ontvangen de deelnemers cursusmateriaal.

Voor aanmelding kunt u tijdens kantooruren bellen naar (0113) 21 30 98. U kunt zich ook online aanmelden. Vermeld bij de opmerkingen dat u graag wilt deelnemen aan een identiteitsgroep. Het starten van een nieuwe identiteitsgroep wordt vermeld bij de nieuwsberichten.

Tips voor meer zelfvertrouwen


  • Maak gebruik van de tweekolommentechniek. Alle negatieve automatische gedachten die door je heen gaan, schrijf je in de linkerkolom. In de rechterkolom schrijf je een positieve gedachte. Links komt bijvoorbeeld te staan: ‘Het is allemaal mijn schuld.’ Rechts zet je: ‘Iedereen maakt fouten.’
  • Maak een lijst met tien positieve eigenschappen. Kun je er geen tien bedenken, vraag dan aan mensen die je goed kennen of zij de lijst kunnen aanvullen. Plak deze lijst in je agenda en lees hem iedere dag een keer door.
  • Bedenk aan het einde van de dag waarvoor je God wilt danken. Schrijf het concreet op: "Heere, ik dank u dat u ... ". En spreek dit vervolgens uit tegenover de Heere in je gebed.
  • Je zelfvertrouwen kan groeien door het volbrengen van taken. Dat hoeven niet per se grote taken te zijn. Maak een lijst van alle klussen die je te doen hebt en streep steeds door wat je hebt gedaan.
  • Beperk gepieker tot een minimum. Wie piekert draait vaak alsmaar in kringetjes rond. Zoek steeds wanneer je aan het piekeren slaat een stukje afleiding. Reserveer voor het piekeren een half uur per dag.
  • Vergelijk jezelf niet met anderen. Jij bent jij en zij zijn zij. Je waarde als persoon is niet gelegen in het ergens beter in zijn dan een ander.
  • Neem een compliment altijd serieus. Bedank degene die je een compliment maakt. Kraak jezelf of je prestatie niet af.
  • Stel je open voor kritiek. Durf er rustig naar te luisteren. Stel vragen om erachter te komen wat de ander precies bedoelt.
  • Leer ‘nee’ zeggen. Accepteer niet iedere opdracht en ieder verzoek. Voorkom dat je agenda zo vol gepland raakt, dat je niet meer aan jezelf toekomt.
  • Neem tijd voor het lezen van de Bijbel en voor gebed. Je mag je waarde ontlenen aan het feit dat je door God geschapen bent.

Meer lezen over identiteitsproblemen


Artikel: 'Mag ik er zijn?' door H. van Groningen (uit: Terdege)
Artikel: 'Zelfvertrouwen?' door H. van Groningen (uit: Terdege)

Aanmeldformulier

* = Verplicht veld

Uit het dagelijks leven…

Margot is getrouwd en heeft vier kinderen tussen de 10 en 20 jaar. Ruim twee dagen per week besteedt ze aan haar eigen bedrijf, waarin ze aan een tiental ....

Lees het hele verhaal van Margot

Hulp nodig?

Heb je problemen en zoek je hulp?
Bel (0113) 21 30 98 of meld je online aan.

Meld je aan

Blijf op de hoogte

Ontvang onze nieuwsbrief. Zie onze privacyverklaring.
© 2022 Stichting De Vluchtheuvel  - Website realisatie door Vanderperk Groep