Uw financiële steun

Wij zouden het bijzonder op prijs stellen als u ons werk door middel van een financiële gift wilt ondersteunen. U maakt het hierdoor mogelijk dat De Vluchtheuvel haar dienstverlening vanuit onze christelijke identiteit kan blijven continueren. Inmiddels dragen vele kerkelijke gemeenten dragen bij aan de kosten voor hulp aan hun gemeenteleden. In sommige gevallen wordt de hulp vergoed uit de zorgverzekering. Maar niet alles. Daarom vragen wij uw hulp. Door uw financiële bijdrage is een minder grote eigen bijdrage van cliënten nodig en wordt onze christelijke hulp voor meer mensen toegankelijk. Alvast heel hartelijk dank!
IBAN: NL85 INGB 0004 3255 63 t.n.v. Stichting Hulpverlening De Vluchtheuvel te Woerden.

ANBI
Giften aan goede doelen zijn uitsluitend voor de belasting aftrekbaar als het goede doel in het bezit is van een ANBI-verklaring (Algemeen Nut Beogende Instelling). Stichting De Vluchtheuvel heeft een ANBI-verklaring.

Hulp nodig?

Heb je problemen en zoek je hulp?
Bel (0113) 21 30 98 of meld je online aan.

Meld je aan

Blijf op de hoogte

Ontvang onze nieuwsbrief. Zie onze privacyverklaring.
© 2020 Stichting De Vluchtheuvel  - Website realisatie door Vanderperk Groep