Tarieven en vergoedingen

De Vluchtheuvel geeft u graag duidelijkheid over de tariefstelling. Zo weet u waar u aan toe bent. Neem gerust contact op met het hoofdkantoor als er iets onduidelijk is, tel. (0113) 21 30 98 of info@stichtingdevluchtheuvel.nl.

Tarief per gesprek
Het basistarief voor een gesprek is € 92,00 (bij ieder gesprek wordt een kwartier voorbereidings- en verslagtijd in rekening gebracht). Als het gesprek langer duurt dan 45 min., wordt ook deze tijd in rekening gebracht. In veel gevallen hoeft u dit bedrag niet volledig te betalen, scroll naar onderen en lees verder bij Gereduceerd tarief. Als dit voor u geen oplossing biedt, neem dan contact met ons op. Wij denken graag met u mee! Het gesprekstarief geldt ook voor onderstaande werkzaamheden.

Overige werkzaamheden
In overleg met u kan De Vluchtheuvel naast de gesprekken extra werkzaamheden verrichten: aanwezig zijn bij een netwerkoverleg, overleggen met derden of rapportage verstrekken, of andere werkzaamheden.

Huisbezoek
Bij uitzonderingen, als u niet in de gelegenheid bent om naar onze gesprekslocatie te komen, kan in overleg onze hulpverlener naar u toe komen. De reistijd wordt in rekening gebracht.

E-mail en telefonisch behandelcontact
Soms kan een deel van de hulpverlening per e-mail of telefonisch plaatsvinden.

Gespreksgroep
Het tarief per groepsbijeenkomst is € 75,00.

Mediation
Voor mediation brengen wij € 115,00 per gewerkt uur in rekening.

Gereduceerd tarief
De Vluchtheuvel vindt het belangrijk dat het tarief geen belemmering is om hulp te vragen. Daarom zijn er veel mogelijkheden om geholpen te worden tegen een lager tarief. Hieronder ziet u verschillende mogelijkheden:

1. Overeenkomst kerkenraad
De Vluchtheuvel heeft met ruim 150 kerkenraden een overeenkomst. Hierdoor kunt u als lid van die gemeente geholpen worden tegen een lager tarief. Dit bedrag varieert van € 25,00 tot € 65,00 per gesprek. Bij uw aanmelding wordt u geïnformeerd óf en zo ja welk gereduceerd tarief voor u van toepassing is. Uw privacy is hierbij absoluut gewaarborgd.

2. Subsidies burgerlijke gemeenten
Van verschillende burgerlijke gemeente ontvangen wij subsidie voor het maatschappelijk werk. De gemeente doet dit omdat zij het belangrijk vinden dat er zo laagdrempelig mogelijk hulp gevraagd kan worden. In gemeenten waar dit zo is, zijn er geen of nauwelijks eigen kosten voor hulpvragers. Informeer bij onze medewerker of dit ook geldt voor uw gemeente.

3. WMO en Jeugdhulp
De Vluchtheuvel heeft met een groot aantal burgerlijke gemeenten een contract. Meestal gaat dat om wmo-begeleiding en jeugdhulp. Om in aanmerking te komen voor één van deze vergoedingen is een beschikking van de gemeente nodig.  Als dit in uw situatie van toepassing is, wordt dit met u besproken.

4. Vergoeding zorgverzekeraar
In bepaalde gevallen kunnen de kosten (gedeeltelijk) vergoed worden door de zorgverzekeraar. Dit is afhankelijk van de registraties van onze medewerker en van uw polisvoorwaarden. Vraag dit na bij uw zorgverzekeraar. Verzekerden die bij ProLife aanvullend verzekerd zijn, komen hiervoor in ieder geval in aanmerking. Meer informatie is te vinden op de website van Zorgwijzer.

5. Bijdrage diaconie
Veel diaconieën hebben nadrukkelijk aangegeven dat zij bereid zijn om bij te dragen aan de kosten voor hulpverlening. Neem contact op met uw kerkenraad of vraag De Vluchtheuvel hierin te bemiddelen.  

6. Solidariteitsfonds
Als u en De Vluchtheuvel van mening zijn dat uw hulpvraag zich vanwege privacy niet leent voor ondersteuning door de diaconie, dan kan de eigen bijdrage (gedeeltelijk) worden bekostigd uit het solidariteitsfonds.

Geen verwijzing nodig
U heeft voor onze hulp geen verwijzing van uw huisarts nodig.

Facturering
De Vluchtheuvel factureert wekelijks.

Afspraak afzeggen
Afspraken kunnen alleen afgezegd worden bij onvoorziene en dringende omstandigheden en minimaal 48 uur van tevoren op werkdagen. Afspraken die niet of later dan 48 uur van tevoren op werkdagen worden geannuleerd, worden in rekening gebracht. Uiteraard zijn onvoorziene en bijzondere omstandigheden hiervan uitgezonderd.

Hulp nodig?

Heb je problemen en zoek je hulp?
Bel (0113) 21 30 98 of meld je online aan.

Meld je aan

Blijf op de hoogte

Ontvang onze nieuwsbrief. Zie onze privacyverklaring.
© 2022 Stichting De Vluchtheuvel  - Website realisatie door Vanderperk Groep