Nalaten

Nadenken over nalaten is niet eenvoudig. Toch is het goed om te doen, omdat in Nederland bij wet geregeld is aan wie uw erfenis na uw overlijden ten goede komt. Als u dit anders wilt, moet u dat tijdens uw leven vastleggen in een testament. Nalaten kan aan personen, maar ook aan een goed doel, zoals De Vluchtheuvel. Dat kan op twee manieren: met een legaat of met een erfstelling.

Wij stellen het bijzonder op prijs als u ons werk door middel van een financiële gift wilt ondersteunen. U maakt het hierdoor mogelijk dat wij onze dienstverlening vanuit onze christelijke identiteit kunnen continueren. Inmiddels dragen vele kerkelijke gemeenten bij aan de kosten voor hulp aan hun gemeenteleden. In sommige gevallen wordt de hulp vergoed uit de zorgverzekering. Maar niet alles; daarom vragen wij uw hulp.

Legaat


Bij een legaat wordt een door u vastgestelde geldsom of bepaalde goederen (bijvoorbeeld een huis of een effectenportefeuille) vermaakt. Degene die een legaat ontvangt, is niet aansprakelijk voor schulden van de nalatenschap, maar betaalt wel successierechten. Wat dat laatste betreft, een legaat kan ook vrij van kosten worden gemaakt. Deze kosten komen dan voor rekening van de erfgenamen.

Voor een legaat kunt u de volgende tekst vastleggen:
Ik legateer aan Stichting De Vluchtheuvel, vrij van rechten, een bedrag van € (invullen), zegge (invullen) euro, om te worden afgegeven zonder kosten, drie maanden na mijn overlijden.

Erfstelling


De andere vorm is die van de erfstelling. Bij een erfstelling benoemt u De Vluchtheuvel tot erfgenaam van uw gehele vermogen of een bepaald percentage daarvan. Ook kunt u bepalen dat De Vluchtheuvel tot mede-erfgenaam wordt benoemd, maar pas de beschikking krijgt over uw vermogen na het overlijden van een andere persoon, die u tot vruchtgebruiker hebt benoemd. In geval van erfstelling geldt dezelfde regel voor successierecht als hierboven genoemd. De Vluchtheuvel staat geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Uitgebreide informatie over schenkingen, erfstellingen en legaten en de daarbij behorende belastingvoordelen kunt u aanvragen bij ons kantoor in Goes.

Blijf op de hoogte

Ontvang onze nieuwsbrief. Zie onze privacyverklaring.

Contact

Stationsplein 21
4461 HP Goes
0113 - 21 30 98
06 - 46 50 54 07 (alleen Whatsapp!)
info@stichtingdevluchtheuvel.nl

Vluchtheuvel social

© 2024 Stichting De Vluchtheuvel  - Website realisatie door Vanderperk Groep