Kerkverlating

Ze zitten voor me en kijken mij aan. Een verdrietige blik in hun ogen. ‘Onze oudste twee jongens gaan niet meer naar de kerk’. We hebben drie kinderen gekregen namelijk Mark, Jan en Suzanne. Achteraf zagen we bij Mark al vanaf 13 á 14 jarige leeftijd dat hij afstand nam van het christelijk geloof. Het zei hem weinig en hij had veel vrienden buiten de kerk, weinig binnen de kerk. Op wat oudere leeftijd wilde hij niet meer mee en kwam de klad erin. Hoe ouder hij werd, hoe minder wij hem konden motiveren. Tot ons verdriet is onze zoon Jan dit spoor gevolgd. Hoe komt dit ooit nog goed?

Hoe komt het?
Wat zijn de belangrijkste redenen dat jongeren de kerk verlaten? We kunnen de redenen verdelen in sociale redenen, religieuze redenen en overige redenen.
1.
Sociaal: lid van de gemeente
* Het gebrek aan verbinding en contact met andere jongeren en ouderen in de gemeente.
* Geen ruimte of mogelijkheden om al je vragen te kunnen stellen.

2.
Religieus: prediking
* Het niet goed begrijpen van de preek.
* De relevantie van de preek voor het eigen leven niet helder hebben.

3.
Overig
* De invloed van de huidige, individualistische tijd, namelijk het ervaren van een ‘keuze’ om wel of niet bij de kerk te blijven.
* De trekkracht van de wereld die zoveel ‘moois’ te bieden heeft.
* Het gebrek aan heldere voorbeelden hoe goed het is om de Heere te dienen.

Wie kan wat doen?
Wat kunnen we doen om te voorkomen dat jongeren de gemeente verlaten?

1.
Gemeente
* Zorg voor verbinding binnen de gemeente. Een gemeente mag geen ‘los zand’ zijn. Een jongere mag ervaren dat hij/zij er ook bij hoort, dat gemeenteleden  geven om de jongere, dat de jongere gemist wordt als hij/zij afwezig is.
* Investeer in ontmoetingen door het aanbieden van jeugdclubs, mentoraat, activiteiten, preekbespreking enz. Voor jongeren zijn leeftijdsgenoten heel belangrijk maar ook de gesprekken van hart tot hart met ouderen zijn heel waardevol!

2.
Ouders
* Stimuleer als ouders dat kinderen/jongeren aan activiteiten in de gemeente mee doen. Probeer aan deze activiteiten ook zelf een actieve bijdrage te leveren.
* Ga als ouders niet mee in allerlei zaken van wereldgelijkvormigheid (denk aan materialisme). Je straalt dan (wellicht onbewust) naar je kinderen uit dat dit allemaal toch wel erg belangrijk is.
* Voer al van jongs af aan een open gesprek met je kind over bijvoorbeeld de preek, over hoe je kind het ervaart in de kerk. Geef uitleg over de keuzes die gemaakt worden in de kerk. Wees je daarbij bewust van je eigen tekortkomingen en fouten.

3.
Zowel ouders als gemeente
* Overweeg eens hoe de eerste christen gemeente met elkaar verbonden was en wat wij daarvan kunnen leren.
* Wees je bewust en houd rekening met verschillende type kinderen: doeners, denkers en voelers, maar denk ook aan de verbinders, de schakelaars en de ontkoppelaars.

Tot slot
Wat doet het een pijn om je kinderen de kerk te zien verlaten. Hier kunnen gevoelens spelen van verdriet, schaamte, onzekerheid en angst. Er kunnen ook psychische problemen uit voort komen. Nog wat handreikingen ter afsluiting:
-
Bij God kun je terecht met al je eigen zorgen en tekortkomingen.
-
Als je niet met je kinderen over God kunt spreken, spreek met de Heere over je kind.
-
Wees met liefde en ontferming over hen bewogen. Handel uit liefde.
-
Blijf betrokken op hun leven: leef met ze mee, toon belangstelling, kom tegemoet aan hun behoeften.
-
Houd zelf vast aan bepaalde gewoonten, bijv. rondom gebed, kerkgang, huisgodsdienst.

VanuitDe Vluchtheuvel bieden we ook toerusting rondom dit onderwerp voor ouders en/of kerkenraden. Lees verder op: Gemeente | stichtingdevluchtheuvel.nl
Ook het adviesplein gemeente en gezin biedt veel informatie over dit onderwerp. Kerkverlating :: Adviesplein gemeente en gezin
Tip om verder te lezen: ‘Kinderen voor God opvoeden’ van ds. C.J. Meeuse

Eelco Weerheim – Teammanager, coach en mediator bij Stichting De Vluchtheuvel
cweerheim@stichtingdevluchtheuvel.nl

©StichtingdeVluchtheuvel

Blijf op de hoogte

Ontvang onze nieuwsbrief. Zie onze privacyverklaring.

Contact

Stationsplein 21
4461 HP Goes
0113 - 21 30 98
06 - 46 50 54 07 (alleen Whatsapp!)
info@stichtingdevluchtheuvel.nl

Vluchtheuvel social

© 2024 Stichting De Vluchtheuvel  - Website realisatie door Vanderperk Groep