Gemeente

Het kan soms lijken alsof je alleen staat in je strijd met psychische problemen, homoseksualiteit, huwelijksproblemen of in de opvoeding. De werkelijkheid is natuurlijk dat je lang niet de enige bent in de gemeente. De Vluchtheuvel is ervan overtuigd dat leden van de kerkelijke gemeente veel meer kunnen betekenen voor elkaar. Graag rusten wij uw gemeente(leden) dan ook toe voor deze taak. De Vluchtheuvel participeert binnen het “Adviesplein gemeente en gezin”. Hier werken verschillende organisaties samen aan toerusting voor gemeenteleden.

Luisterend oor


Begeleiding en toerusting van kerkenraad, coördinatoren en vrijwilligers rondom psychosociale problematiek

In de maatschappij, maar ook in de kerk, zijn veel zorgen rondom het welbevinden van mensen. Het is een opdracht om elkaar hierin als gemeenteleden te ondersteunen.

Met elkaar denken we in de cursus na over de organisatiestructuur van ‘een luisterend oor’ en over de verhouding met het pastoraat. De Vluchtheuvel biedt toerusting voor vrijwilligers die bij ‘een luisterend oor’ betrokken zijn rondom thema’s zoals:
  • gespreksvaardigheden
  • je rol als vertrouwenspersoon of coördinator
  • grenzen stellen
  • kennis van psychische problemen (depressie, persoonlijkheidsstoornissen, identiteitsproblemen,   rouwverwerking, eenzaamheid)

I.s.m. DMZ en vereniging “Een Handreiking”.

Contactpersonen seksuele diversiteit


Begeleiding van contactpersonen seksuele diversiteit in de gemeente d.m.v. halfjaarlijkse bijeenkomsten

Wat komt er veel af op jongeren en ouderen met een homoseksuele geaardheid! Hoe kan een kerk hier wijs mee omgaan en aandacht geven aan dit onderwerp?

De Vluchtheuvel begeleidt contactpersonen binnen uw kerkelijke gemeente. Deze contactpersonen kunnen voorlichting verzorgen aan jongeren, eerste aanspreekpunt zijn en verwijzen naar het pastoraat of de hulpverlening. De manier waarop deze thema’s Bijbels en pastoraal aan de orde worden gesteld, luistert immers nauw. Het doel is om door goede voorlichting en meer kennis een veilig en Bijbels klimaat scheppen in de gemeente rondom het thema homoseksualiteit.

I.s.m. DMZ, Ouders en familie rondom, JBGG en een ervaringsdeskundige

Veilig Jeugdwerk


Begeleiding van kerkenraden en gemeenteleden in de bewustwording en vormgeving van Veilig Jeugdwerk

Alle (doop)leden moet zich veilig kunnen voelen in de gemeente. Een veilige gemeente betekent veilig in emotioneel, sociaal, seksueel  en geestelijk opzicht.

De werkgroep ondersteunt kerkelijke gemeenten in het (verder) creëren van een breed gedragen visie op veilig jeugdwerk. We willen graag het gesprek met kerkelijke gemeenten voeren over hoe u omgaat met de veiligheid binnen kerkelijke gezagsrelaties. Daarin willen we bewustwording (verder) op gang brengen, maar ook nadenken hoe dit in de gemeente vorm gegeven kan worden.
Onderwerpen zijn: wat is veilig of onveilig, waar liggen risicofactoren, welke aspecten dragen bij aan het ontstaan of voortbestaan van seksueel overschrijdend gedrag en welke stappen neemt u bij signalen van onveiligheid.

I.s.m. JBGG en Helpende Handen

Kerkverlating


Drie toerustingsavonden met ouders van kerkverlaters (en kerkenraad)

Met pijn zien we dat (doop)leden onze gemeenten verlaten. Als kinderen de kerk verlaten, geeft dit de kerkenraad en de ouders veel verdriet. Kerkverlating mag nooit wennen. Er is altijd sprake van verlies.

Samen met de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten heeft De Vluchtheuvel een aanbod ontwikkeld rondom kerkverlating. In drie avonden nemen we allerlei facetten van dit thema met elkaar door. Met elkaar denken we na over de ontwikkeling van jongeren, wat gebeurt er in hun brein op weg naar zelfstandigheid. We kijken ook welke plaats jongeren in de gemeente hebben en hoe zij in de gemeente staan. We gaan ook met elkaar in gesprek hoe u hier als kerkenraad en ouders mee om kunt gaan. Er is voldoende tijd ingeruimd om onderling ervaringen te kunnen uitwisselen.

I.s.m. JBGG

Contact


Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met één van onze preventiemedewerkers:
Sofieke van Olst (svanolst@stichtingdevluchtheuvel.nl)
Hennie Zwanenburg (hzwanenburg@stichtingdevluchtheuvel.nl)

Blijf op de hoogte

Ontvang onze nieuwsbrief. Zie onze privacyverklaring.

Contact

Stationsplein 21
4461 HP Goes
0113 - 21 30 98
06 - 46 50 54 07 (alleen Whatsapp!)
info@stichtingdevluchtheuvel.nl

Vluchtheuvel social

© 2024 Stichting De Vluchtheuvel  - Website realisatie door Vanderperk Groep