Gastopvang voor kinderen en jongeren


Soms is het nodig dat een kind een poosje afstand neemt van de thuissituatie. Bijvoorbeeld omdat het thuis niet lekker loopt en het kind een time-out nodig heeft, omdat ouders overbelast zijn of omdat tijdelijke overbrugging naar andere jeugdhulp nodig is. Dan zou gastopvang een optie kunnen zijn. We beschikken over een bestand van gastgezinnen die hun huis openstellen om een kind tijdelijk een veilige plek te bieden.

In het kort:
 • De betrokken jeugd- of gezinshulpverlener ondersteunt de aanvraag tot gastopvang.
 • De plaatsing heeft een tijdsduur van max. 6 weken met mogelijkheid tot verlenging naar 12 weken.
 • De problematiek van uw kind moet passen binnen een gewoon gezin.
 • De Vluchtheuvel werkt bij de uitvoering van de gastopvang nauw samen met andere organisaties, waaronder Pleegzorg van Timon.

Wilt u uitgebreidere informatie over gastopvang, dan kunt u de folder Gastopvang -18 downloaden.

Gastopvang voor (jong)volwassenen


Soms is het nodig even afstand te nemen van de thuissituatie. Bijvoorbeeld omdat het thuis niet lekker loopt, omdat problemen je boven het hoofd groeien, of omdat je overbrugging zoekt tot andere hulpverlening kan starten. We beschikken over een aantal gastgezinnen die hun huis openstellen om (jong)volwassenen een veilige plek te bieden.

In het kort:
 • Een hulpverlener die bij je situatie betrokken is ondersteunt de aanvraag tot gastopvang.
 • De plaatsing heeft een tijdsduur van maximaal zes weken met een mogelijkheid tot verlenging naar twaalf weken.
 • Deeltijdopvang is ook een mogelijkheid.
 • De problematiek moet passen binnen een gewoon gezin.

Kristalhuizen (langerdurende gastopvang) voor oudere jongeren van 18 – 23 jaar


Met ingang van 1 mei 2021 is het opvangaanbod van Stichting Kristal overgedragen aan De Vluchtheuvel. Dit aanbod is bedoeld voor jongeren die vanwege psychosociale problematiek (nog) niet zelfstandig kunnen wonen. Deze jongeren hebben behoefte aan een stabiele plek waar ze in een ingewikkelde periode van hun leven kunnen uitgroeien tot zelfstandige en zelfverantwoordelijke (jong)volwassenen. Het Kristalhuis biedt woongelegenheid met enkele eigen voorzieningen (slaapkamer, badkamer, kookmogelijkheden). Je kunt terugvallen op begeleiding van professionals en op de ouders van het Kristalhuis.

In een Kristalhuis kunnen jongeren (18 – 23 jaar) verblijven gedurende een periode van tenminste 6 maanden tot twee jaar. Je hebt een zekere mate van zelfstandigheid maar kunt altijd terugvallen op het steungezin waar je woont. Op dit moment zijn alleen in de regio Zeeland Kristalhuizen beschikbaar.

In het kort:
 • Een hulpverlener die bij je situatie betrokken is ondersteunt de aanvraag voor verblijf in een Kristalhuis.
 • Van jou of je ouders wordt een eigen bijdrage gevraagd voor het verblijf in een Kristalhuis.
 • De plaatsing heeft een tijdsduur van 6 tot 24 maanden.
 • Je problematiek moet passen in een situatie van een ‘gewoon’ gezin.
 • Je hebt dagbesteding in de vorm van opleiding of (betaald) werk.
 • Gedurende het verblijf in een Kristalhuis wil je samenwerken met hulpverleners die jou begeleiden in je
  situatie.
 • Het wonen in een Kristalhuis betekent dat jij een opleiding volgt of aan het werk bent. Daarnaast krijg je
  (WMO-)begeleiding bij de problemen die er in je leven zijn.

Database reformatorische pleeggezinnen


De Vluchtheuvel beheert een database van reformatorische pleeggezinnen. Dit gebeurt in opdracht van het deputaatschap Diaconale & Maatschappelijke Zorg (DMZ) van de Gereformeerde Gemeenten. Doel van de database is om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren uit reformatorische kring zoveel mogelijk kunnen worden ondergebracht in reformatorische pleeggezinnen. Voor meer informatie, lees verder.


Informatie en aanmelding


Voor meer informatie of aanmelden, kunt u contact opnemen, het formulier verzenden of rechtstreeks contact opnemen met één van de coördinatoren:

Gastgezin worden?


Heeft u een groot hart, ruimte in huis? Wij zijn op zoek naar nieuwe gastopvanggezinnen. Heeft u interesse? Download de folder of neem contact op met één van onze coördinatoren voor meer informatie.

Hersteld Hervormde Kerk


Voor gezinnen behorend tot de Hersteld Hervormde Kerk geldt een andere route:

Aanmelding voor gastopvang
Wilt u uw zoon of dochter aanmelden voor gastopvang? Neem dan contact op met één van de coördinatoren van De Vluchtheuvel die hierboven genoemd worden.

Vragen of gastgezin worden
Heeft u vragen, wilt u meer weten over gastopvang of wilt u gastgezin worden? Dan kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau van de Hersteld Hervormde Kerk.

Hulp nodig?

Heb je problemen en zoek je hulp?
Bel (0113) 21 30 98 of meld je online aan.

Meld je aan

Blijf op de hoogte

Ontvang onze nieuwsbrief. Zie onze privacyverklaring.
© 2022 Stichting De Vluchtheuvel  - Website realisatie door Vanderperk Groep