Nieuw boek verschenen: Herstel na overspel

29-04-2021
Onlangs is door de hand van Wilma van Dieren-van Sorge het boekje “Herstel na Overspel” geschreven. Het is de laatste verschijning van de boekenreeks “Zorg voor elkaar”, wat door redactiecommissie van Stichting de Vluchtheuvel wordt begeleid. Eerder verscheen het boekje “Kruisdragen” van ds. Zondag uit Dordrecht.

“Herstel na overspel” is een praktische uitgave die het gevoelige, maar ook dikwijls veelbesproken onderwerp ‘overspel’ op kundige wijze bespreekbaar maakt. Was het eerst een onderwerp wat vooral buiten de kerk zich afspeelde, inmiddels komen overspel en scheiding ook binnen de christelijke gezindte in toenemende mate voor. In het boekje wordt stilgestaan bij de ontwikkelingen van de huidige tijd en de veranderende moraal die ook in onze gezindte steeds meer invloed krijgt.

De scribent laat een duidelijke, christelijke boodschap naar voren komen waarbij Gods scheppingsdoel met het huwelijk wordt voorgesteld, maar waar de duivel onophoudelijke pogingen doet dit verbond te vernietigen. Zowel de plaats van slachtoffer en pleger worden met duidelijke cases belicht zodat beiden voor een taak staan om te reflecteren en zich te bezinnen. Belangrijk bij het herstel van een relatie is het besef en belijden van schuld en daarbij een hartelijk verlangen om weer samen verder te mogen gaan. De plaats die de kinderen bij dit alles hebben wordt terecht uitgelicht. Evenzo wordt ook de rol van (groot)ouders onder de aandacht gebracht.

Het is dikwijls een terechte en moeilijke vraag hoe je als medechristen en betrokken pastoraat om moet gaan met echtparen die zich in deze moeitevolle omstandigheden bevinden. De scribent geeft praktische handvatten en advies die richting en aanwijzingen geven in dat contact.

Het boekje “Herstel na overspel” is een aanbeveling voor iedereen die, van dichtbij of veraf, te maken heeft met dit onderwerp en de behoefte heeft om daarin toegerust of ondersteund te worden.

Klik hier om het boekje te bestellen.

Blijf op de hoogte

Ontvang onze nieuwsbrief. Zie onze privacyverklaring.
© 2021 Stichting De Vluchtheuvel  - Website realisatie door Vanderperk Groep