Hulp nodig?

Meld u online aan of bel tijdens kantooruren (0113) 21 30 98

Identiteit

Grondslag

De Vluchtheuvel baseert zich bij het bieden van haar christelijke hulp op het Woord van God: "En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de morgenster opga in uw harten" (2 Petrus 1:19). Dit Woord van God wordt nader verklaard en uitgewerkt in De Drie Formulieren van Enigheid. 

Identiteit en kwaliteit

In alle facetten van het werk van De Vluchtheuvel is het Woord van God richtinggevend. Dit komt tot uiting in (beleids)keuzes die worden gemaakt, in het personeelsbeleid, in de hulpverlening aan cliënten, in de omgang met elkaar en in de samenwerking met andere organisaties. Een zorgvuldig samengesteld en methodisch goed onderbouwd hulpverleningsaanbod en een duidelijk herkenbare christelijke identiteit gaan bij De Vluchtheuvel hand in hand. 

Kerkelijke organisatie

De Vluchtheuvel gaat uit van de Gereformeerde Gemeenten. Het gebod tot naastenliefde reikt echter verder dan het eigen kerkverband. Daarom staat De Vluchtheuvel ook open voor hulpvragers vanuit andere kerkverbanden.

© 2015 Stichting De Vluchtheuvel   /   Sitemap   /   Realisatie: KM Design