• Home
  • Nieuwsbrief: Weerbaarheidstraining op scholen

Weerbaarheidstraining op scholen

Een interview met Ankie van de Breevaart, één van onze weerbaarheidstrainers.

Wat drijft jou om de weerbaarheidstraining te geven?
Onder kinderen en jongeren van onze tijd zie ik veel onzekerheid: wie ben ik, wat kan ik en wie mag ik zijn? Dat zijn de vragen die we tijdens de training steeds weer aan de orde stellen.  
Als je weet wie je bent, wat je kunt en wie je mag zijn kun je ook op een gezonde manier voor jezelf opkomen en je grenzen aangeven.  
Van meisjes is bekend dat ze vaak makkelijk over hun grenzen laten gaan, tegen hun eigen nee-gevoel in. Meisjes kunnen vanuit onzekerheid zichzelf profileren op een manier die juist weerstand oproept bij jongens en volwassenen in hun omgeving, terwijl ze zich daar absoluut niet bewust van zijn.  
Daar bewust van worden en bewust mee omgaan, is mijn doel om de weerbaarheidstraining te geven.

Wat leer je de deelnemers van de weerbaarheidstraining?
Meiden moeten zicht krijgen op wie ze zijn: de Heere heeft hen gemaakt en Hij vraagt van ons om tot zijn eer te leven! Dat vraagt van ons een christelijke levenshouding. Hoe ziet dat eruit? Elke trainingsbijeenkomst gaat de Bijbel open en lezen we wat de HEERE ons te zeggen heeft en wat dit voor ons betekent.
De meiden leren nee-zeggen. Hun grenzen aangeven. Zowel verbaal als fysiek! Als we gaan oefenen met nee-zeggen merken we dat meisjes, vaak voor het eerst in hun leven, hun stem moeten laten horen en dat zo hard als ze kunnen. We moeten ze aanmoedigen om te schreeuwen en hun grenzen aan te geven.

Bewustwording van je talenten is een belangrijk onderdeel. Hoe wordt dat zichtbaar in de training?
We  zijn in de training ook bezig met bewustwording: welke talenten heb jij van de Heere gekregen en wat doe je ermee? Welke talenten zien anderen in jou? Ze krijgen huiswerk mee om thuis met hun ouders in gesprek te gaan. Ze krijgen in de training talentenkaartjes en maken een keuze eruit wat passend is bij hun eigen talenten. Daarna geven ze een envelop met dezelfde talentkaartjes aan hun ouders en vragen hen om een keuze te maken. Welke talenten passen bij hun dochter? Ze gaan daarover in gesprek met hun ouders en dat zorgt soms voor verrassingen! In de training gaan we het gesprek aan: hoe zou het kunnen dat jouw ouders dit talent wel bij jou zien en jij niet? Of andersom? Het kan dan ook gaan over verschil in gedrag thuis en op school/in de groep.

Hoe zijn de ouders betrokken bij de weerbaarheidstraining?
De training start met een ouderavond. We leggen ouders uit wat we gaan doen tijdens de training en wat wij van hen verwachten. Alleen door samen te werken met thuis kan de training zo effectief mogelijk worden. De meiden hebben bevestiging nodig van ouders in wie ze zijn en wat ze kunnen, daardoor is het niet nodig om die bevestiging van anderen (die niet altijd de beste bedoelingen hebben) te vragen.
We formuleren doelen om aan te werken. Dat doel kan zijn: ik wil op andere leerlingen af durven stappen om een gesprek aan te gaan.  
De evaluatiegesprekken zijn met de meiden en een van hun ouders: met elkaar kijken we terug wat er geleerd is en wat er, eventueel, nog meer nodig is. In dat geval kunnen we doorverwijzen naar de schoolmaatschappelijk werker van de school of andere professionals.

Welke reacties heb je gekregen op de trainingen die tot nog toe gegeven zijn?
We hebben een aantal trainingen gegeven zowel op Primair Onderwijs (PO) als het Voortgezet Onderwijs (VO). De reacties zijn heel positief. De meisjes in het PO zitten in een andere fase van hun sociaal-emotionele/ seksuele ontwikkeling dan meiden op het VO. Dat vraagt om een ander accent. Op het VO gaan we echt het gesprek aan over en oefenen we met grensoverschrijdend gedrag. Het verschil jongens/meiden komt in het VO-training ook uitgebreider aan de orde. Zo blijft het geven van de training steeds maatwerk.  

Hoe kunnen ouders geattendeerd worden op deze training?
Folders over deze training kunt u vinden op onze website. Aanmelden kan via info@stichtingdevluchtheuvel.nl. Ook scholen kunnen zich aanmelden. Regelmatig draagt de burgerlijke gemeente financieel bij aan de training.

Wat zou je tot slot willen zeggen?
Ik gun elke leerling  deze training! Als je weet wie je bent, ben je niet meer afhankelijk van wat mensen van je vinden! Dan mag je in de vrijheid staan van Psalm 139!

Blijf op de hoogte

Ontvang onze nieuwsbrief. Zie onze privacyverklaring.

Contact

Stationsplein 21
4461 HP Goes
0113 - 21 30 98
06 - 46 50 54 07 (alleen Whatsapp!)
info@stichtingdevluchtheuvel.nl

Vluchtheuvel social

© 2024 Stichting De Vluchtheuvel  - Website realisatie door Vanderperk Groep