• Home
  • Nieuwsbrief: Tekst Marian november 2023

Volle kracht

We leven in een ingewikkelde, angstige en moeilijke tijd waarin het ene wee na het andere elkaar opvolgt. We denken in het bijzonder aan het verschrikkelijke nieuws vanuit Israël waarbij velen op een vroege zaterdagochtend zijn overvallen door leden van de Hamas en velen op een verschrikkelijke, barbaarse wijze zijn gedood of ontvoerd. En de daaropvolgende oorlog wat effect lijkt te hebben op het hele wereldgebeuren. De ene massademonstratie na de ander volgt; het is intens en lijkt in ‘volle kracht’ de wereld en Nederland te overspoelen. De woorden ‘nooit weer’ verbleken en het antisemitisme is sterk groeiend. Leven we mee met het Joodse volk en bidden we voor de vrede van Jeruzalem? Bidt om de vrede van Jeruzalem; wél moeten zij varen die u beminnen - Psalm 122:6.

Ondertussen gaan de werkzaamheden van de Vluchtheuvel door en op een heel andere wijze in volle kracht. We zijn dankbaar voor allerlei ontwikkelingen. In deze nieuwsbrief kunt u lezen over een veelgebruikte methode geweldloos communiceren, de opening van een locatie in Rijssen, een relatieloket in Hendrik-Ido-Ambacht, de rol en taak van onze Raad van Advies en dat is een kleine greep uit allerlei ontwikkelingen die we doormaken. Er zijn ook uitdagingen zoals forse stijgingen van de prijzen en de loonkosten. Dat vraagt veel van onze bedrijfsvoering en zal onafwendbaar een prijsverhoging van de tarieven tot gevolg hebben. Maar het belangrijkste is dat de hulpverlening op volle kracht draait. Er zijn meer aanvragen dan in het verleden voor psychosociale hulpverlening die aansluit bij de eigen identiteit. Het geeft dankbaarheid wanneer we vacatures met goed personeel kunnen invullen.

Ook worden we telkens opnieuw voorzien van de middelen die nodig zijn om onze groeiende dienstverlening te blijven bieden. De steun van kerken, bedrijven en particulieren zijn blijvend onontbeerlijk. Niet alle gemaakte kosten kunnen immers gedeclareerd worden, mede doordat we door het hele land verspreid zitten, vaak meedenken met ingewikkelde casussen, en adviesvragen krijgen. We zijn dankbaar voor de ruimhartige steun die we van u mogen ontvangen!

Psalm 130 is in het licht van deze tijd een toepasselijk psalm. We wensen eenieder van harte toe, in bijzonder de laatste regels van het vierde vers: “Hij maakt, op hun gebeden, Gans Israël eens vrij van ongerechtigheden; Zo doe Hij ook aan mij”.


M. (Marian) Ruitenberg, directeur-bestuurder  

Blijf op de hoogte

Ontvang onze nieuwsbrief. Zie onze privacyverklaring.

Contact

Stationsplein 21
4461 HP Goes
0113 - 21 30 98
06 - 46 50 54 07 (alleen Whatsapp!)
info@stichtingdevluchtheuvel.nl

Vluchtheuvel social

© 2024 Stichting De Vluchtheuvel  - Website realisatie door Vanderperk Groep