• Home
  • Nieuwsbrief: Tekst Marian mei 2023

Een groot voorrecht!

De Vluchtheuvel mag al vele jaren hulp verlenen binnen de reformatorische christelijke achterban. Hierbij is de steun van kerken, bedrijven en particulieren onontbeerlijk. Niet alle gemaakte kosten  kunnen gedeclareerd worden, mede doordat we door het hele land verspreid zitten, vaak meedenken met ingewikkelde casussen en advies- of hulpvragen krijgen. We zijn dankbaar voor de ruimhartige steun die we ontvangen!

Deze nieuwsbrief geeft informatie over een aantal vormen van hulpverlening: EMDR, weerbaarheidstraining en gastopvang voor jongeren (Kristalhuis).  
Als we kijken naar de hulpvragen dan worden ze complexer en in de aantallen is een groei zichtbaar. Het is goed dat er hulp wordt gezocht. Helaas wordt regelmatig binnen De Vluchtheuvel verzucht: “Waarom zijn ze niet eerder gekomen”. We hebben daar allemaal een rol in, in onze eigen omgeving als familie, als vrienden, als kerkenraad, als leden van de kerk, als buurt. Heel vaak hebben we allang gezien/gevoeld dat er iets niet klopt, niet goed gaat en toch lijkt het soms een te grote stap om onze naaste te stimuleren om hulp te zoeken. Makkelijk is dat niet en wordt ook niet altijd gewaardeerd; zorgen bespreken met onze naaste vraagt wijsheid, tact, liefde, een luisterend oor en gebed.  Het is helpend en mooi om te zien dat veel plaatselijke kerken onze berichten, waarin we aangeven dat er plaats is voor hulpvragen, opnemen in de kerkbode. Zo proberen we laagdrempelig, zichtbaar te zijn voor onze achterban.  

Preventiewerk blijft een belangrijk thema. Afgelopen maand was er veel aandacht voor het gezin. De Vluchtheuvel zet zich vanaf haar ontstaan in voor het gezin. Stabiele gezinnen waar kinderen zichzelf kunnen zijn, zich kunnen ontwikkelen en een stevige basis meekrijgen als Christen in deze tijd, is onze wens!
Wij weten als geen ander dat dit zeker niet vanzelf gaat! Daarom zijn wij er voor gezinnen, ouder(s), kinderen en jongeren.

Een greep uit ons aanbod:
Voor echtparen: Cursus ‘Houd me vast’, Marriage workshop en Relatiescan. Kijk hier voor meer informatie.
Huwelijkstoerusting, vooral voor a.s. echtparen.
Training weerbaarheid voor meiden.
Hulpverlening bij overmatig gamegebruik.
Het Relatieloket – een plek waar iedereen terecht kan met hun hulp- en ondersteuningsvragen bij
relatieproblemen is een mooie nieuwe ontwikkeling. Steeds meer gemeenten en andere partijen zien hiervan het belang in en nemen contact met ons op om de samenwerking te zoeken.

De impact van het leven is niet alleen merkbaar in het persoonlijk leven, in de gezinnen, in de kerken, in de politiek, maar ook in het werkzaam leven. Voor bedrijven/instellingen en scholen willen we vanuit onze christelijke identiteit mogelijkheden bieden om meer antwoorden te geven op alledaagse mentale gezondheidsvragen. Begin 2023 zijn we gestart met WorkBalance: een abonnementsvorm waarbij laagdrempelig, één op één online coaching van 3-5 gesprekken per jaar voor de werknemer mogelijk is.  

We wensen een ieder toe, ondanks alle vragen die er dagelijks kunnen zijn, dat onze wens en bede elke dag opnieuw mag zijn:  
Wie wijs is, merk’ die dingen,
En geev’ verstandig acht
Op ‘s HEEREN handelingen,
Zo vol van gunst als macht!
 
M. (Marian) Ruitenberg, directeur-bestuurder  

Blijf op de hoogte

Ontvang onze nieuwsbrief. Zie onze privacyverklaring.

Contact

Stationsplein 21
4461 HP Goes
0113 - 21 30 98
06 - 46 50 54 07 (alleen Whatsapp!)
info@stichtingdevluchtheuvel.nl

Vluchtheuvel social

© 2024 Stichting De Vluchtheuvel  - Website realisatie door Vanderperk Groep