• Home
  • Nieuwsbrief: Gastopvang - Kristalhuis

Gastopvang - Kristalhuis

‘Ik ben zo blij dat jullie mij het gevoel geven dat ik er toe doe!’ Een uitspraak van de 19-jarige Jantine die sinds enkele weken in een Kristalhuis verblijft.

Verblijf in een Kristalhuis


Een Kristalhuis is bedoeld voor jongeren die niet thuis kunnen wonen, maar ook (nog) niet zelfstandig kunnen wonen. In een Kristalhuis heeft elke jongere een eigen slaapkamer en bij voorkeur een eigen badkamer en kookgelegenheid. De jongere kan voor een luisterend oor en steunend contact bij de gastouder(s) van het huis terecht en er is begeleiding door professionals. Een jongere woont voor een periode van zes maanden tot maximaal twee jaar in een Kristalhuis. Samen met hulpverlening wordt gewerkt aan de doelen voor zelfstandigheid.

Een voorwaarde om in een Kristalhuis te wonen is dat de jongere een hulpverlener heeft die het proces naar zelfstandigheid begeleidt. Het verblijf wordt op de afgesproken tijd geëvalueerd met jongere, gastouder(s) en hulpverlener onder leiding van de coördinator.
Het is de bedoeling dat de jongere na de periode in het Kristalhuis in staat is op zichzelf te wonen.

Aanmelding


De gastopvangcoördinator van De Vluchtheuvel kijkt samen met de jongere tijdens een intakegesprek of een plek in een Kristalhuis passend is. Als dat zo is, wordt er gezocht naar een passende plek en wordt er een kennismakinggesprek georganiseerd. Is de kennismaking positief verlopen, dan worden in een plaatsingsgesprek verdere afspraken gemaakt en het contract getekend. Tijdens het verblijf is de coördinator het aanspreekpunt voor alle betrokkenen.

Tot slot, een Kristalhuis in het kort:


• Voor jongeren die niet langer thuis kunnen wonen en nog begeleiding nodig hebben bij zelfstandig wonen.
• Overdag volgt de jongere een opleiding of heeft werk.
• Een hulpverlener die bij de jongere betrokken is, ondersteunt de aanvraag voor het verblijf in een Kristalhuis.
• De jongere werkt samen met een hulpverlener aan het proces naar zelfstandigheid.
• Verblijf in een Kristalhuis duurt minimaal een half jaar tot maximaal twee jaar.
• Van de jongere (of ouders) wordt een eigen bijdrage verwacht voor het verblijf in een Kristalhuis.

Gastopvangouder(s) en Kristalplekken gezocht!


Heeft u ruimte in hart en huis? Denk er eens over na kristalhuisouder(s) of gastopvangouder(s) te worden. We zoeken ‘gewone’ echtparen, gezinnen of alleenstaanden die open staan voor de opvang van jongeren voor minimaal een half jaar tot maximaal twee jaar. Informeer vrijblijvend bij één van de coördinatoren voor meer informatie naar de mogelijkheden en procedure. Naast Kristalplekken zoeken we ook plekken voor kinderen en andere jongeren en volwassenen voor deeltijdopvang of kortdurende opvang van zes weken tot maximaal drie maanden.

Lees meer en bekijk de contactgegevens

Blijf op de hoogte

Ontvang onze nieuwsbrief. Zie onze privacyverklaring.

Contact

Stationsplein 21
4461 HP Goes
0113 - 21 30 98
06 - 46 50 54 07 (alleen Whatsapp!)
info@stichtingdevluchtheuvel.nl

Vluchtheuvel social

© 2024 Stichting De Vluchtheuvel  - Website realisatie door Vanderperk Groep