Tarieven en vergoedingen

Wij vinden het belangrijk dat u weet waar u aan toe bent als u hulp vraagt bij De Vluchtheuvel. Op deze pagina informeren wij u over onze tarieven en de mogelijke vergoedingen. Neem gerust contact op met het hoofdkantoor als er iets onduidelijk is, tel. (0113) 21 30 98 of info@stichtingdevluchtheuvel.nl.

Tarief per gesprek
Het basistarief voor een gesprek is € 85,00. Wij nemen graag de tijd voor u. Daarom reserveren wij voor een gesprek een uur (bij veel andere hulpverleners is dat 45 tot 50 minuten).  Voor gesprekken langer dan een uur wordt per 10 minuten extra € 10,00  in rekening gebracht. Let op: in veel gevallen hoeft u dit bedrag niet volledig te betalen, scroll naar onderen en lees verder bij Gereduceerd tarief. Als dit voor u geen oplossing biedt, neem dan contact met ons op. Wij denken graag met u mee!

Overige werkzaamheden
In overleg met u kan De Vluchtheuvel naast de gesprekken extra werkzaamheden verrichten: aanwezig zijn bij een netwerkoverleg, overleggen met derden of rapportage verstrekken of andere werkzaamheden. Hiervoor wordt per 10 minuten € 10,00 in rekening gebracht.

Huisbezoek
Bent u niet in de gelegenheid om naar onze gesprekslocatie te komen, dan kan onze hulpverlener naar u toe komen. Hiervoor wordt naast het basistarief per gesprek reistijd van € 10,00 per 10 minuten in rekening gebracht.

E-mail en telefonisch behandelcontact
Soms kan een deel van de hulpverlening per e-mail of telefonisch. Hiervoor wordt per 10 minuten € 10,00 in
rekening gebracht.
 
 
 
 
 


Gespreksgroep
Het tarief per groepsbijeenkomst is € 50,00.

Mediation
Voor mediation brengen wij € 85,00 per gewerkt uur in rekening.

Gereduceerd tarief


De Vluchtheuvel vindt het belangrijk dat het tarief geen belemmering is om hulp te vragen. Daarom zijn er veel mogelijkheden om geholpen te worden tegen een lager tarief. Hieronder ziet u verschillende mogelijkheden:

1. Overeenkomst kerkenraad
De Vluchtheuvel heeft met ruim 100 kerkenraden een overeenkomst. Hierdoor kunt u als lid van die gemeente geholpen worden tegen een lager tarief. Dit bedrag varieert van € 25,00 tot € 65,00 per gesprek. Bij uw aanmelding wordt u geïnformeerd óf en zo ja welk gereduceerd tarief voor u van toepassing is. Uw privacy is hierbij absoluut gewaarborgd.

2. WMO en Jeugdhulp
De Vluchtheuvel heeft met een groot aantal burgerlijke gemeenten een contract. Meestal gaat dat om wmo-begeleiding en jeugdhulp. Om in aanmerking te komen voor één van deze vergoedingen is een beschikking van de gemeente nodig.  Als dit in uw situatie van toepassing is, wordt dit met u besproken.

3. Vergoeding zorgverzekeraar
In bepaalde gevallen kunnen de kosten (gedeeltelijk) vergoed worden door de zorgverzekeraar. Dit is afhankelijk van de registraties van onze medewerker en van uw polisvoorwaarden. Vraag dit na bij uw zorgverzekeraar of informeer bij onze medewerker(s). Verzekerden die bij ProLife aanvullend verzekerd zijn, komen hiervoor in ieder geval aanmerking.

4. Bijdrage diaconie
Veel diaconieën hebben nadrukkelijk aangegeven dat zij bereid zijn om bij te dragen aan de kosten voor hulpverlening. Neem contact op met uw kerkenraad of vraag De Vluchtheuvel hierin te bemiddelen.  

5. Solidariteitsfonds
Als u en De Vluchtheuvel van mening zijn dat uw hulpvraag zich vanwege privacy niet leent voor ondersteuning door de diaconie, dan kan de eigen bijdrage (gedeeltelijk) worden bekostigd uit het solidariteitsfonds.

Geen verwijzing nodig
U hebt voor onze hulp geen verwijzing van uw huisarts nodig.

Facturering
De Vluchtheuvel verstuurt eens per maand een factuur.

Afspraak afzeggen
Afspraken kunnen alleen afgezegd worden bij onvoorziene en dringende omstandigheden en minimaal 48 uur van tevoren. Afspraken die niet of later dan 48 uur van tevoren worden geannuleerd, worden in rekening gebracht. Uiteraard zijn onvoorziene en bijzondere omstandigheden hiervan uitgezonderd.

Blijf op de hoogte

2 keer per jaar verzonden