Project Huiselijk geweld en Kindermishandeling

De Gereformeerde Gemeenten, Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Hersteld Hervormde Kerk hebben besloten om krachten te bundelen in 'Project Huislijk geweld en Kindermishandeling'
Op een laagdrempelige en toegankelijke manier kunnen aandachtfunctionarissen vragen op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling beantwoorden.

Huiselijk geweld en Kindermishandeling


Jaarlijks zijn 120.000 kinderen (tussen 0-17 jaar) slachtoffer van kindermishandeling. Dat betreft 3% van alle kinderen. Bij wijze van spreken heeft elke schoolklas 1 kind dat slachtoffer is.
Ruim 60% van het huislijk geweld betreft volwassenen die slachtoffer zijn van (ex)partnergeweld. Jaarlijks zijn dat in Nederland minstens 200.000 slachtoffers.
De kans dat u in uw omgeving iemand kent die slachtoffer is, is groot.
Misschien heeft u een situatie voor ogen waarin u signalen ontvangt die u moeilijk concreet kunt maken. Wat te doen in zo'n situatie? Stelt u eens voor dat desbetreffende over 10 jaar bij u komt en u vraagt waarom u niets gedaan hebt terwijl u er van af wist. Onveilige situaties moeten zo snel mogelijk worden gestopt. Handelen echter is als het vastpakken van een egel: het prikt altijd.

Download de informatiefolder over het project

Doelstelling


Recent is door De Vluchtheuvel, stichting Schuilplaats en het ds. G. H. Kerstencentrum het project 'Huiselijk geweld en kindermishandeling' gestart. De opdrachtgevers zijn de Gereformeerde Gemeenten, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Hersteld Hervormde Kerk.
De doelstellingen van het project zijn:
- Het informeren van de kerkelijke achterban en de mogelijkheden voor de aanpak van deze problematiek.
- Bewustwording van factoren die de geslotenheid bevorderen of in stand houden.
- Advisering bij situaties van huiselijk geweld. Dit advies kan worden gevraagd door hulpvragers, maar ook
door familieleden, docenten, ambtsdragers, gemeenteleden, jeugdwerkers en dergelijke.
- Advisering van seculiere organisaties die werken met reformatorische gezinnen.


Binnen de drie genoemde instellingen zijn aandachtsfunctionarissen aangesteld die dit project uitvoeren. Zij zijn laagdrempelig te benaderen.
 

Meldcode


Het is aan te bevelen het navolgende stappenplan te hanteren als deze ernstige zaken zich voordoen. Dit stappenplan is gebaseerd op de wettelijke meldcode voor professionals.

Stap 1: Signaleren


Zet eerst de belangrijkste signalen op papier, zodat u er zeker van bent dat het gaat om feitelijke signalen en niet om veronderstellingen.

Stap 2: Collegiale consultatie


Bespreek uw concrete signalen met iemand. Ten alle tijden kunt u anoniem Veilig Thuis of een aandachtsfunctionaris raadplegen voor overleg.

Stap 3: Zorgen bespreken met hulpvrager en/of ouders


Bereid het gesprek voor. Advies hieromtrent kan ingewonnen worden bij een aandachtsfunctionaris of bij Veilig Thuis.

Stap 4: Weeg de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling


Weeg op basis van de signalen, het ingewonnen advies en van het gesprek met betrokkenen het risico op huiselijk geweld of kindermishandeling. Weeg eveneens de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling.

Stap 5: Beslissen: zelf hulp organiseren of melden


Indien betrokkenen open staan voor hulpverlening is het van belang om hen adequaat en snel door te verwijzen. Overleg met deskundigen, zoals onderstaande instanties, welk hulp verantwoord en geschikt is.
Houdt de vinger aan de pols of de hulp ook daadwerkelijk start. U dient alert te blijven op signalen en hiernaar te handelen. Probeer toestemming te krijgen om in contact te treden met de betrokken hulpverleningsinstantie.
     
De betrokken instellingen zijn als volgt te bereiken. U kunt dan vragen naar de betreffende aandachtsfunctionaris.

De Vluchtheuvel
aandachtsfunctionaris Joris ten Voorde
Meld u online aan of bel tijdens kantooruren: (0113) 21 30 98

Stichting Schuilplaats
aandachtsfunctionaris Toke Kalisvaart
Advies, informatie of aanmelden: 06 - 86 85 45 83

G. H. Kerstencentrum
aandachtsfunctionaris Gertrude van den Belt: 06 - 11 07 45 67

Blijf op de hoogte

Ontvang onze nieuwsbrief. Zie onze privacyverklaring.

Contact

Stationsplein 21
4461 HP Goes
0113 - 21 30 98
06 - 46 50 54 07 (alleen Whatsapp!)
info@stichtingdevluchtheuvel.nl

Vluchtheuvel social

© 2024 Stichting De Vluchtheuvel  - Website realisatie door Vanderperk Groep