Vrouwengroep seksualiteit en identiteit

Niet alleen christelijke mannen, maar ook vrouwen kunnen worstelen met seksuele verleidingen. Ze bekijken porno op internet, lezen pornotijdschriften, masturberen, bellen sekslijnen of bezoeken prostituees. Als je deze verleiding steeds vaker niet kunt weerstaan, kan er een verslaving ontstaan. Bovendien leidt het vaak tot een negatief gevoel over jezelf, het geeft verwijdering in je relatie of huwelijk en het schaadt je verhouding tot de Heere. Het kan zelfs leiden tot echtscheiding, ontslag op het werk of problemen met de eigen identiteit. Ben je voor jezelf tot de conclusie gekomen dat je omgangmet seksualiteit een probleem is en wil je hier radicaal mee breken, dan kom je in aanmerking voor hulp.

Vaak is er een onderliggende oorzaak, die de verslaving versterkt of in stand houdt. In een vaste kleine gespreksgroep voor vrouwen gaan we op zoek naar die oorzaak en maken we hem bespreekbaar. De vrouwengroep is erop gericht om met deze oorzaken aan de slag te gaan. Binnen de groep kun je elkaar bemoedigen en ondersteunen. Met elkaar leer je stappen te zetten naar een leven zonder deze verslaving. Als je een partner hebt, wordt hij bij de hulpverlening betrokken. Er is aandacht voor herstel van de relatie. Er wordt naar gestreefd om het vertrouwen tussen de beide partners te herstellen. Ook wordt er aandacht gegeven aan je verhouding tot de Heere en aan duidelijke richtlijnen vanuit de Bijbel over seksualiteit.

Praktisch
De vrouwengroep komt tien keer bij elkaar op een gesprekslocatie van De Vluchtheuvel. De bijeenkomsten zijn om de twee weken aan het einde van de middag of ’s avonds. De groep wordt geleid door twee hulpverleners. Bij een aantal bijeenkomsten worden ook de partners verwacht. Voor het deelnemen aan de vrouwengroep brengt De Vluchtheuvel een eigen bijdrage in rekening.

Ben je voor jezelf tot de conclusie gekomen dat je omgang met seksualiteit een probleem is en wil je hier radicaal mee breken, meld je aan voor de vrouwengroep! Vul het aanmeldformulier in en zet bij de opmerkingen 'vrouwengroep'. Bij voldoende aanmeldingen gaat er een vrouwengroep van start. Zijn er niet voldoende aanmeldingen dan zoeken we samen andere passende hulp.

Blijf op de hoogte

Ontvang onze nieuwsbrief. Zie onze privacyverklaring.
© 2020 Stichting De Vluchtheuvel  - Website realisatie door Vanderperk Groep