Kinderen en jeugd

Gastopvang voor kinderen


Soms is het nodig dat een kind een poosje afstand neemt van de thuissituatie. Bijvoorbeeld omdat het thuis niet lekker loopt en het kind een time-out nodig heeft, omdat ouders overbelast zijn of omdat tijdelijke overbrugging naar andere jeugdhulp nodig is. We beschikken over een bestand van gastgezinnen die hun huis willen openstellen om een kind tijdelijk een veilige plek te bieden.

In het kort:
  • Gastopvang is bedoeld voor kinderen en jeugd
  • De betrokken jeugd- of gezinshulpverlener ondersteunt de aanvraag tot gastopvang.
  • De plaatsing heeft een tijdsduur van max. 6 weken met mogelijkheid tot verlenging naar 12 weken.
  • De problematiek van uw kind moet passen binnen een gewoon gezin.
  • De Vluchtheuvel werkt bij de uitvoering van de gastopvang nauw samen met andere organisaties, waaronder SGJ Pleegzorg van Timon.

Wilt u uitgebreidere informatie over gastopvang, dan kunt u de folder Gastopvang -18 downloaden. Voor meer informatie of aanmelden, kunt u contact opnemen, het formulier verzenden  of rechtstreeks contact opnemen met één van de coördinatoren:
-
Classes Kampen, Rijssen, Barneveld: Jeannine Hendriksen, tel. (06) 21 38 66 73,
        e-mail: jhendriksen@stichtingdevluchtheuvel.nl
-
Classes Tholen, Goes, Middelburg: Christine Maljaars, tel. (06) 27 07 41 15,
-
Classes Utrecht, Amsterdam, Gouda: Gerda van Es-Noorloos, tel. (06) 15 37 76 76,
-
Classes Rotterdam, Ridderkerk, Dordrecht: Gerda van Es-Noorloos, tel. (06) 15 37 76 76,

Hersteld Hervormde Kerk
Voor gezinnen behorend tot de Hersteld Hervormde Kerk geldt een andere route:

Aanmelding voor gastopvang
Wilt u uw zoon of dochter aanmelden voor gastopvang? Neem dan contact op met één van de coördinatoren van De Vluchtheuvel die hierboven genoemd worden.

Vragen of gastgezin worden
Heeft u vragen, wilt u meer weten over gastopvang of wilt u gastgezin worden? Dan kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau van de Hersteld Hervormde Kerk.

Schoolmaatschappelijk werk


De school neemt een belangrijke plaats in in het leven van kinderen en hun ouders. Na thuis is school de tweede plaats waar zij het grootste deel van hun dag doorbrengen. Problemen in gedrag en ontwikkeling komen hier vaak als eerste naar buiten. De school heeft hierin een zorgtaak. Daarnaast bouwt de school aan een veilig klimaat, zodat leerlingen zo goed mogelijk kunnen leren en ontwikkelen. De schoolmaatschappelijk werker heeft hierin een belangrijke taak. Op veel (reformatorische) scholen voor basis- of speciaal onderwijs verzorgen wij het schoolmaatschappelijk werk en participeren we in zorgadviesteams (ZAT). De schoolmaatschappelijk werker is in dienst van De Vluchtheuvel en wordt gedetacheerd bij een school.

Bent u geïnteresseerd in een schoolmaatschappelijk werker van De Vluchtheuvel op uw school? Lees de folder of neem contact met ons op.

Blijf op de hoogte

Ontvang onze nieuwsbrief. Zie onze privacyverklaring.
© 2020 Stichting De Vluchtheuvel  - Website realisatie door Vanderperk Groep