• Home
  • Artikel seksuele opvoeding: moeilijk?!

Seksuele opvoeding: moeilijk?!

Moeilijk onderwerp?
Misschien vindt u het lastig om het gesprek over seksualiteit aan te gaan. Daarin bent u niet alleen! Voor de meeste mensen is praten over seksualiteit een moeilijk terrein. Veel mensen hebben vanuit hun opvoeding meegekregen dat seksualiteit iets is waarvoor je moet oppassen of waar je beter niet over kunt praten.

Verwondering!
Maar… seksualiteit is door God gegeven. Het is een waardevol geschenk. God heeft het allemaal mooi gemaakt. Moeten we dan juist onze kinderen niet leren en voorleven dat seksualiteit iets is waar we ons over mogen verwonderen?!

Belangrijk!
Waarom is seksuele opvoeding dan zo belangrijk? Bij seksuele opvoeding zijn normen en waarden heel belangrijk. Dan ligt bij ons als opvoeders de mooie taak om juist rondom dit thema onze kinderen toe te rusten. Wat is het mooi om juist op dit terrein onze kinderen de Bijbelse gedachte mee te geven. Je wil dat kinderen zelfstandig, goede keuzes kunnen maken als het gaat om seksualiteit. Maar ook dat ze leren omgaan met de gevaren die er rondom seksualiteit op de loer liggen. We leren hen hoe ze veilig een straat over moeten steken en welke gevaren daar zijn. We zullen ze ook op seksueel gebied moeten leren hoe ze hier veilig mee om kunnen gaan en welke gevaren er zijn. Tegelijkertijd willen we ook dat kinderen hun eigen seksualiteit gaan herkennen als scheppingsgave. Dus wie ben ik, ook met mijn seksuele gevoelens en verlangens. Voor kinderen is het belangrijk dat ze zien dat ouders een liefdesband hebben. Op die manier laat je zien wat ‘houden van’ betekent in je relatie. Je laat zien dat je de ander waardeert, dat je zelf kwetsbaar durft te zijn en jezelf durft open te stellen omdat je jezelf veilig voelt bij de ander. Je laat ook zien dat je jezelf er prettig bij voelt. Als ouders ben je hierin het grote voorbeeld voor kinderen.

Gesprek
Hoe doe je dat dan als ouders? Sommige ouders ervaren heel veel schroom om met hun kinderen over seksualiteit te spreken. Dat is niet erg. Kinderen merken op die manier iets van de intimiteit en de verwondering die past bij het onderwerp. Maar deze schroom mag geen reden zijn om helemaal niet te spreken over seksualiteit. Als we het gesprek over seksualiteit en seksueel gedrag rigoureus afkeuren, dan leer je je kind juist te zwijgen over dit mooie thema. Dan wordt seksualiteit spannend, raar en iets om je over te schamen. Juist als we eerlijk zijn over seksualiteit en over hoe we dat zelf beleven, zullen ook pubers sneller eerlijke vragen durven stellen. Het gesprek over seksualiteit moet niet pas in de puberteit gevoerd worden. We kunnen hier al vroeg mee beginnen. Uiteraard moeten we rekening houden met de leeftijd en het niveau van het kind. Het begint heel eenvoudig, maar het moet wel wáár zijn. U hoeft niet alles in één keer te vertellen. Op een gegeven moment is het voor vandaag genoeg, dan gaat u een volgende keer weer verder met het gesprek of het geven van informatie. Niet ieder kind stelt vragen. Ga het gesprek dan aan naar aanleiding van iets in de natuur. Spreek ook over het taalgebruik rondom seksualiteit: weet de jongere wat dit woord betekent? Of maken ze seksualiteit tot iets akeligs en niet tot iets moois wat God gegeven heeft?

Weerbaarheid
Naast de verwondering over seksualiteit willen we jongeren ook weerbaar maken tegen gevaren die op de loer liggen. Een kind moet leren om zijn eigen gevoel te herkennen en serieus te nemen. Het kind mag ook op dit gebied zijn eigen grenzen aangeven: wie geef ik wel een zoen, wat vind ik niet fijn, wie mag iets wel, wanneer zeg ik nee? Een schaamtegevoel is niet raar, je mag daarin je eigen grenzen aangeven.
Wat een mooie taak om rondom seksualiteit de Bijbelse weg aan onze kinderen mee te mogen geven. Om ook hierin groot van onze Schepper te mogen spreken!

Verder spreken?
Wilt u in uw gemeente, bijv. op catechisatie of vereniging, ook het gesprek met jongeren aangaan over seksualiteit. Of wilt u juist ouders toerusten rondom seksuele opvoeding? Bij de Vluchtheuvel is er veel kennis beschikbaar om verschillende thema’s met groepen (volwassenen en jongeren) te overdenken.

Hennie Zwanenburg
Preventiemedewerker en Functionaris Huwelijk en Gezin bij Stichting De Vluchtheuvel
hzwanenburg@stichtingdevluchtheuvel.nl©stichtingdevluchtheuvel


Blijf op de hoogte

Ontvang onze nieuwsbrief. Zie onze privacyverklaring.

Contact

Stationsplein 21
4461 HP Goes
0113 - 21 30 98
06 - 46 50 54 07 (alleen Whatsapp!)
info@stichtingdevluchtheuvel.nl

Vluchtheuvel social

© 2024 Stichting De Vluchtheuvel  - Website realisatie door Vanderperk Groep