Identiteitstrainingen 2024! Doe je ook mee?

12-11-2023
In Goes en Hoevelaken start begin 2024 een Identiteitstraining. Wil je meedoen? Van harte welkom!
 
DATA:

Hoevelaken (steeds op donderdag):
Goes (steeds op maandag)

25 januari
Nader te bepalen
8 februari

29 februari
14 maart

11 april

25 april

16 mei

30 mei

13 juni


Tijd: 10.00-12.00 uur

Groepsgrootte: max. 10 deelnemers
De groep kan een onderdeel zijn van een langerdurende behandeling, maar het is in principe niet de bedoeling dat er tijdens deelname aan de groep gelijktijdig een individueel traject wordt gevolgd binnen de Vluchtheuvel.

Doelgroep
Begin 2024 D.V. starten er in Hoevelaken en Goes weer identiteitstrainingen. Deze groep is bedoeld voor mensen die hun identiteit verder willen ontwikkelen en versterken. Identiteit is een breed begrip, waarbij het ook gaat over het zelfbewustzijn, zelfbeeld en zelfwaardering. Gebieden waar we ons onzeker over kunnen voelen. Vaak uit zich dat in de vorm van piekeren, negatieve gedachtes, vermijding of juist moeite hebben met nee zeggen en het zorgen voor jezelf. Maar denk ook aan die hoge lat en het harde werken om het nare gevoel te compenseren. Zowel op jongere als ook op wat oudere leeftijd kunnen op deze gebieden moeite en spanning ervaren worden.
Onderliggend werken we aan het realiseren van een gezond en realistisch zelfbeeld en het versterken van de zelfwaardering. Herken jij het dat je je op bepaalde gebieden soms (nog) zo onzeker voelen? Heb jij moeite met…
-
vertrouwen in jezelf;
-
het zien van wie jij bent, welke kwaliteiten en vaardigheden jij in huis hebt;
-
nee zeggen;
-
grenzen stellen;
-
communiceren (over jezelf);
-
het herkennen en uiten van je emoties;
-
realistisch denken, waardoor je vaak negatief denkt;
-
het op waarde schatten van jezelf, waardoor je een ander vaak belangrijker acht dan jezelf.
Neem dit voor jezelf serieus, gun jezelf deze training en meld je aan voor deze nieuwe ronde.

Doel
Het doel van de identiteitsgroep is dat je gaat stilstaan bij jezelf en meer zicht krijgt op jezelf: jouw sterke kanten en valkuilen, emoties, behoeften en verlangens en hoe zich dat uit in het hier en nu. Vervolgens wordt geleerd hoe hierover kan worden gecommuniceerd en hoe je hiermee om kunt gaan. Puntsgewijs zouden de doelen van de groep als volgt geformuleerd kunnen worden:
-
Deelnemers worden zich bewust van hun eigen ‘ik’, hoe zich dat heeft ontwikkeld en van het belang om
dat
        eigen ‘ik’ te accepteren en daar ruimte aan te geven.
-
Deelnemers hebben vaardigheden geleerd om met datgene wat ‘van binnen’ zit om te gaan, o.a. in het
       uitspreken van wensen, het uiten van emoties of ‘nee’ zeggen.
-
Deelnemers hebben in de groep geoefend met het vragen van ruimte voor zichzelf.
-
Deelnemers herkennen eventuele negatieve gedachtenpatronen.
-
Deelnemers kunnen alternatieve gedachten formuleren die (meer) recht doen aan een situatie, zichzelf en
        de ander.

Oftewel: aan de ene kant bewustwording en aan de andere kant het ontwikkelen van vaardigheden en het leren toepassen in de praktijk. Hiermee wordt de kern van de ervaren klachten en onzekerheden aangepakt om zo toe te werken naar herstel en verbetering voor de langere termijn.

Uitspraken uit de voorgaande groepen

“Ik heb geleerd hoe ik nee moet zeggen en voel mij niet meer zo schuldig”

“Het stappenplan van feedback geven zal mij altijd bij blijven”

“Het was fijn dat er naast praktische oefeningen ook aandacht was voor de diepere laag”

“Ik voel mij niet meer zo onzeker en durf meer te zeggen wat ik vind”

“Boosheid mag er zijn, maar ik heb geleerd waar die vandaan komt en hoe ik ermee om moet gaan”

“Mooi hoe de thema’s gekoppeld waren aan het Woord”

“Door de positieve feedback en interesse van de groep voelde ik mij gesteund”


Lees hier  meer over identiteit of neem vrijblijvend contact op.
Zoek je hulp?
Bel (0113) 21 30 98 of meld je online aan.

Meld je aan

Contact

Tel.: (0113) 21 30 98
Mail: info@stichtingdevluchtheuvel.nl
WhatsApp 06-46505407

Dagelijks bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur

Blijf op de hoogte

Ontvang onze nieuwsbrief. Zie onze privacyverklaring.

Contact

Stationsplein 21
4461 HP Goes
0113 - 21 30 98
06 - 46 50 54 07 (alleen Whatsapp!)
info@stichtingdevluchtheuvel.nl

Vluchtheuvel social

© 2024 Stichting De Vluchtheuvel  - Website realisatie door Vanderperk Groep