• Home
  • Privacyverklaring

Privacyverklaring in het kort

Doel
Bij de Vluchtheuvel gaan we zeer zorgvuldig om met uw/jouw gegevens. Dat doen we niet alleen
omdat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zegt dat organisaties transparant
moeten zijn in hun gegevensverwerking. Maar ook omdat we het goed om willen gaan met het
vertrouwen dat u/jij ons geeft. In dit document vatten we samen hoe we dat doen. De volledige
privacyverklaring kunt u vinden op onze website: https://stichtingdevluchtheuvel.nl/wie-zijn-wij/devluchtheuvel/privacy-en-klachten

Welke gegevens we verwerken
Van relaties verwerken we algemene gegevens voor het onderhouden van correspondentie, zoals
naam, adres en woonplaatsgegevens, telefoonnummer en e-mailadres, etc.
Van cliënten die een aanmelding, intake of zorgtraject doorlopen leggen we uiteraard meer gegevens
vast. Namelijk de inhoud van de hulpvraag en informatie die nodig is om de hulpverlening aan te
laten sluiten bij uw/jouw omstandigheden.

Waarvoor we deze gegevens gebruiken?
De belangrijkste doelen waarvoor we uw gegevens verwerken zijn hieronder omschreven.
  • Voor het maken van een afspraak als u met ons wilt spreken
  • Voor het beantwoorden van vragen die u ons via de telefoon of de website stelt
  • Voor het voorbereiden van een traject naar aanleiding van uw hulpvraag
  • Voor het stellen van een diagnose en het opstellen van een behandelplan
  • Voor het versturen van facturen, indien u een bijdrage verschuldigd bent
  • Voor het kunnen opstellen van (interne of externe) rapportages en statistieken

Met wie we gegevens delen
Zonder uw/jouw toestemming delen we geen gegevens met derden.

Uw/jouw rechten
De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft u/jou als ‘betrokkene’ een aantal rechten. De
belangrijkste rechten staan hieronder. Voor een toelichting verwijzen we naar de volledige
privacyverklaring op de website. Zie: https://stichtingdevluchtheuvel.nl/wie-zijn-wij/devluchtheuvel/privacy-en-klachten
  • Inzage in uw/jouw gegevens
  • Rectificatie van foutieve gegevens
  • Het verwijderen van uw/jouw gegevens
Wil(t) u/je gebruik maken van deze rechten? Stuur een verzoek per e-mail naar
privacy@stichtingdevluchtheuvel.nl. We zullen dan wel vragen om uzelf/jezelf te identificeren.

Blijf op de hoogte

Ontvang onze nieuwsbrief. Zie onze privacyverklaring.

Contact

Stationsplein 21
4461 HP Goes
0113 - 21 30 98
06 - 46 50 54 07 (alleen Whatsapp!)
info@stichtingdevluchtheuvel.nl

Vluchtheuvel social

© 2023 Stichting De Vluchtheuvel  - Website realisatie door Vanderperk Groep