Hulp nodig? Tijdens kantooruren 0113 - 213 098

Publicaties

Nieuwsbrief
Twee keer per jaar verschijnt onze nieuwsbrief. Daarmee houden we onze donateurs en andere belangstellenden op de hoogte van ons werk. Hier kunt u de nieuwsbrieven downloaden.

Jaarverslag
Het jaarverslag geeft inzicht in de organisatie, onze werkzaamheden en onze financiën.

Folders
Diverse folders geven informatie over de verschillende onderdelen van ons werk:
 • Cliëntfolder
 • Folder Huwelijkstoerusting
 • Folder Hulp bij seksverslaving
 • Folder Schoolmaatschappelijk werk
 • Folder Gastopvang -18
 • Folder Werving gastgezinnen
 • Folder Weerbaarheidstraining
 • Folder Rouwgroep
 • Folder Gespreksgroep Identiteit
 • Folder Houd me vast-cursus
 • Donateursfolder

Informatie voor kerkbode of gemeentegids
Wilt u uw gemeenteleden wijzen op de hulp die wij bieden? We hebben informatie voor u opgesteld, die u kunt opnemen in uw kerkbode, gemeentegids of op de website van de gemeente. U kunt kiezen voor een beknopte versie of een uitgebreide versie.

Blijf op de hoogte

2 keer per jaar verzonden