Identiteit

Grondslag


Wij baseren ons bij het bieden van onze christelijke hulp op het Woord van God: "En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de morgenster opga in uw harten" (2 Petrus 1:19). Dit Woord van God wordt nader verklaard en uitgewerkt in De Drie Formulieren van Enigheid.

Identiteit


In alle facetten van ons werk is het Woord van God richtinggevend. Dit komt tot uiting in (beleids)keuzes die worden gemaakt, in het personeelsbeleid, in de hulp aan cliƫnten, in de omgang met elkaar en in de samenwerking met andere organisaties. Een zorgvuldig samengesteld en methodisch goed onderbouwd hulpverleningsaanbod en een duidelijk herkenbare christelijke identiteit gaan bij De Vluchtheuvel hand in hand. Juist als er problemen zijn in het huwelijk, met de opvoeding, in het gezin of andere relaties is identiteitsgebonden hulp onmisbaar.

Kerkelijke organisatie


De Vluchtheuvel gaat uit van de Gereformeerde Gemeenten. Het gebod tot naastenliefde reikt echter verder dan het eigen kerkverband. Daarom staat De Vluchtheuvel ook open voor hulpvragers vanuit andere kerkverbanden.

De Vluchtheuvel werkt voor verschillende onderdelen van het werk samen met:

Laatste nieuws

Blijf op de hoogte

2 keer per jaar verzonden

© 2018 Stichting De Vluchtheuvel  - Website realisatie door Vanderperk Groep