Volwassenen en jongeren

Wij bieden diverse cursussen aan, waarin u of jij toegerust wordt voor een levenstaak of het onderhouden van een relatie. U/jij krijgt praktische handvatten mee. Velen ervaren het contact met lotgenoten als waardevol. De cursussen worden meestal aangeboden door een school of kerkelijke gemeente. Heeft u interesse? Neem contact op met het hoofdkantoor.

Opvoedingscursussen


'Opvoeden met hart en hoofd' (4 - 12 jaar)
Kinderen tot volwassenheid brengen is een levenstaak. U kunt zo uw vragen over opvoeden hebben en u heeft het gevoel dat u daar af en toe wel een steuntje in de rug bij kunt gebruiken. Zeker in onze post-christelijke cultuur, waar de invloeden van de maatschappij aan alle kanten de gezinnen binnenstromen. De cursus ‘Opvoeden met hart en hoofd’ is bedoeld voor echtparen en alleenstaande ouders met kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar oud. Die leeftijdsperiode is zeer belangrijk voor het vestigen van een goede gezags- en vertrouwensrelatie met uw kind. Tijdens vier bijeenkomsten staan we stil bij thema’s als: verbondenheid tussen ouders en kinderen, gewetensvorming, praten met kinderen, vestigen van gezag en samenwerking tussen ouders. De cursus is – samen met SGJ – ontwikkeld vanuit Bijbels perspectief. Lees de folder of neem contact met ons op voor meer informatie.

'Tijd voor puberteit' (12 - 18 jaar)
Bent u ouder van een jongere tussen 12 en 18 jaar? Dan herkent u het misschien wel: de pubertijd is een mooie periode, waarin uw zoon of dochter toegroeit naar een volwassen persoon met eigen verantwoordelijkheden. Tegelijk ervaren veel ouders het ook als een turbulente periode. Uw zoon of dochter wil zijn of haar eigen keuzes maken. Dat vraagt om een nieuwe balans tussen regels stellen en ruimte geven. De opvoedingscursus ‘Tijd voor puberteit’ wil ouders hierbij helpen. In vijf bijeenkomsten wordt kennis aangereikt, worden communicatievaardigheden geoefend en ervaringen met andere ouders uitgewisseld. De cursus is – samen met SGJ – ontwikkeld vanuit Bijbels perspectief. Geloofsopvoeding in de puberteit krijgt in de cursus expliciet aandacht. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Huwelijkscursussen


Huwelijkstoerusting
Het huwelijk is door de Heere ingesteld. Een goed huwelijk waarin liefde woont, is een grote zegen. Maar de praktijk laat ook zien dat er binnen een huwelijk veel mis kan gaan. Een goede voorbereiding is daarom heel belangrijk. CGO en De Vluchtheuvel bieden daarom kerkenraden de gelegenheid om gemeenteleden op een Bijbelse en praktische manier toe te rusten. We bieden huwelijkstoerusting voor jonggehuwde (echt)paren en ongehuwde stellen met serieuze trouwplannen of langer gehuwde echtparen. Tijdens vijf of zes avonden worden de volgende thema’s behandeld: het huwelijk in Bijbels licht; communicatie en verschillen tussen man en vrouw; je rugzak; seksualiteit en gezinsvorming; huisgodsdienst.

Houd me vast-cursus
Ieder huwelijk, iedere relatie heeft dingen die goed en minder goed lopen. Dat kan leiden tot verwijdering. Het is belangrijk om dat te voorkomen, om ervoor te zorgen dat de goede en minder goede dingen in balans blijven. Voor echtparen die hieraan willen werken, is er de ‘Houd me vast’-cursus. Deze cursus helpt je je relatie zonder therapie te verbeteren. De ‘Houd me vast’-cursus is een lichte vorm van EFT (Emotionally Focused Therapy) en werkt vanuit emoties. Emoties zijn de kern van alle belangrijke relaties, zoals die met kinderen, ouders en uw of jouw partner. De cursus helpt jullie te ontdekken welke emoties er een belangrijke rol spelen in jullie relatie. Daardoor komt er begrip en ruimte voor gesprek. Noem het een APK voor je huwelijk! Lees wat een hulpverlener over de cursus vertelt of krijg meer informatie. De ‘Houd me vast’-cursus bestaat uit acht bijeenkomsten van twee uur.

Blijf op de hoogte

2 keer per jaar verzonden

© 2018 Stichting De Vluchtheuvel  - Website realisatie door Vanderperk Groep