Ambtsdragers, scholen, vrijwilligers

Verschillende doelgroepen, verschillende thema’s


We bieden een breed palet aan toerustingsactiviteiten:
avonden op jeugdverenigingen,
lezingen tijdens een gemeenteavond,
een workshop op een school,
een thema-avond voor een vrijwilligersgroep.

Voorbeelden van thema’s zijn:
pesten
pastoraat bij huwelijksproblemen
seksualiteit
huwelijk
omgaan met verleiding
gezinsvorming
seksuele opvoeding
psychische problemen

Kerkenraadsleden en/of vrijwilligersgroepen


Serie toerustingsavonden
Kerkenraadsleden en/of vrijwilligersgroepen bieden we een serie van vier toerustingsavonden aan. Verschillende sprekers – professionals uit het werkveld – bespreken per avond een onderwerp. We bieden daarin maatwerk: in overleg bepalen we de onderwerpen waarin uw medekerkenraadsleden toegerust moeten en willen worden.

Een voorbeeld van een serie avonden is:
Avond 1 gaat over vertrouwenspersoon zijn in de gemeente. Wat is uw taak als vertrouwenspersoon , wat
zijn de valkuilen en hoe kunt u samenwerken met professionele hulpverleners.
Op avond 2 worden de meest voorkomende psychische problemen behandeld.
Op avond 3 komen gespreksvaardigheden aan de orde. Hoe luistert u? Hoe stelt u vragen? Wat is een
goede manier om advies te geven? Hoe sluit u een gesprek af?
Avond 4 denken we na over hoe we het netwerk rond een gezin kunnen versterken.
Voor deze toerusting komen we naar u toe! De avonden worden gehouden in een kerkgebouw in uw regio. De avonden duren ongeveer 2 uur en er kunnen ca. 20 personen deelnemen. Neem voor meer informatie contact met ons op.

"De toerustingscursus werd op een prettige en interactieve wijze gegeven door mensen met duidelijk veel praktijkervaring. Deze cursus is voor andere gemeenten/kerkverbanden een hartelijke aanbeveling waard!"

Een aantal kerkenraadsleden van de Ger.Gem. Bodegraven en van de Hers. Herv. Gem. Waarder die de toerustingscursus volgden

 Lees de aanbeveling>  

Blijf op de hoogte

2 keer per jaar verzonden

© 2018 Stichting De Vluchtheuvel  - Website realisatie door Vanderperk Groep