Opvoeding

In gezinnen loopt niet altijd alles op rolletjes. Misschien is er in uw gezin veel ruzie, is de relatie met uw kinderen verstoord of is er iets ingrijpends gebeurd. Wellicht is er een kind met een stoornis en loopt het daarom in uw gezin wat moeizaam. Opvoedingsproblemen zijn er in allerlei soorten en maten.

Hulp bij opvoedingsproblemen


De Vluchtheuvel ondersteunt ouders op verschillende manieren in de opvoeding:

Ouder- of gezinsbegeleiding


Therapeutische gesprekken bij verschillende hulpvragen. Denk aan ruzie in het gezin, psychische klachten van een kind, onmacht in de opvoeding, een verstoorde relatie tussen ouders en kinderen, huiselijk geweld of het verwerken van een ingrijpende gebeurtenis. Soms is het goed dat ook het kind of de kinderen bij de gesprekken betrokken worden. We spreken dan over gezinsbegeleiding.

Opvoedingscursussen


‘Opvoeden met hart en hoofd' (4 - 12 jaar) en 'Tijd voor puberteit' (12 - 18 jaar). De cursussen zijn (samen met SGJ) ontwikkeld vanuit Bijbels perspectief. Ze worden gegeven in een school of kerkelijke gemeente.

Gastopvang -18


Soms is het goed dat een kind of jongere een poosje afstand neemt van de thuissituatie. Bijvoorbeeld omdat het thuis niet lekker loopt en het kind een time-out nodig heeft, omdat ouders overbelast zijn of omdat tijdelijke overbrugging naar andere jeugdhulp nodig is. De Vluchtheuvel heeft een bestand met gastgezinnen die een kind of jongere tijdelijk een veilige plek kan bieden.

(Eenmalig) advies


Het is mogelijk voor ouders, leerkrachten, ambtsdragers, familieleden of andere betrokkenen om De Vluchtheuvel te vragen om advies. Een hulpverlener denkt mee over de zorgen die er zijn met betrekking tot een kind, jongere of gezin.

De Vluchtheuvel heeft een aandachtsfunctionaris huiselijk geweld. Deze aandachtsfunctionaris kan worden geraadpleegd bij situaties van (vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling. Veel ouders, docenten en ambtsdragers hebben vragen over de mogelijkheden voor (christelijke) jeugdhulp. De Vluchtheuvel kan advies geven over de mogelijkheden met betrekking tot jeugdhulp en hoe een indicatie voor deze jeugdhulp verkregen kan worden..

Meer lezen over opvoedingsproblemen


Artikel: ‘Ouderschap is teamwork’ - Erik-Jan Verbruggen (uit: Terdege)
Artikel: ‘Van kapitein naar coach’ - Erik-Jan Verbruggen (uit: Terdege)
Artikel: ‘Seksuele opvoeding van tieners’ - Erik-Jan Verbruggen

Blijf op de hoogte

2 keer per jaar verzonden

© 2018 Stichting De Vluchtheuvel  - Website realisatie door Vanderperk Groep