Hulp nodig? Tijdens kantooruren 0113 - 213 098

Hulp aan ...

De Vluchtheuvel geeft hulp aan volwassenen, jongeren en kinderen. Preventie en toerusting  zien wij als een belangrijke opdracht. De Vluchtheuvel is ook actief in het schoolmaatschappelijk werk, want school neemt een belangrijke plaats in in het leven van kinderen, jongeren en hun ouders. Veel problemen komen daar tot uiting of worden daar gesignaleerd.

Blijf op de hoogte

2 keer per jaar verzonden