Identiteitsgroep

Voor mensen die niet sterk in hun schoenen staan en zich vaak laten leiden door omstandigheden of door andere mensen is er de identiteitsgroep. Het doel van deze cursus is het vergroten van het zelfvertrouwen, zodat het makkelijker wordt om sociaal te functioneren. Bijvoorbeeld door 'nee' te durven zeggen en grenzen te stellen. Maar ook om niet geremd te zijn bij het aanknopen van een praatje. Tijdens tien groepsbijeenkomsten staan we stil bij verschillende thema’s die horen bij het eigen 'ik', zoals het leren kennen van je eigen sterke en zwakke kanten, het herkennen van je eigen gevoelens, het durven opkomen voor jezelf, het durven weigeren, het ombuigen van negatieve denkpatronen en het oefenen met vaardigheden. De groep is bedoeld voor zes tot tien deelnemers. Ter ondersteuning van de bijeenkomsten ontvangen de deelnemers cursusmateriaal.

Er start voorjaar/zomer 2022 een groep in Goes. Aanmelden kan via (0113) 21 30 98 of meld je direct aan. Vermeld hierbij dat je wilt deelenemen aan de identiteitsgroep.

Een deelnemer van de identiteitsgroep vertelt over de groep
"Worstel je ook met de gevolgen van een negatief zelfbeeld? Vind je het lastig om feedback te geven of te ontvangen? Om grenzen aan te geven? Om te accepteren wie je bent? Doe dan net als ik de identiteitscursus. Ik heb daarin handvatten mogen krijgen die me echt geholpen hebben. Je ontmoet mensen die jouw gevoelens herkennen en samen werk je aan herstel. Vooral de link met de Bijbel en het geloof is voor mij helend geweest. Uiteindelijk gaat het om het vinden van onze ware identiteit in Christus. De Vluchtheuvel kan daarin meer bieden dan reguliere zorgverleningsinstanties en ik ben dankbaar dat ik gebruik mocht maken van hun kennis en ervaring. Ik had het veel eerder moeten doen!"

Blijf op de hoogte

Ontvang onze nieuwsbrief. Zie onze privacyverklaring.
© 2022 Stichting De Vluchtheuvel  - Website realisatie door Vanderperk Groep