Huwelijkstoerusting

Het huwelijk is door de Heere ingesteld. Een goed huwelijk waarin liefde woont, is een grote zegen. Maar de praktijk laat ook zien dat er binnen een huwelijk veel mis kan gaan. Als ambtsdrager wordt u in het pastoraat ongetwijfeld geconfronteerd met huwelijksproblemen of echtscheiding. Een goede voorbereiding op het huwelijk is van groot belang. CGO en De Vluchtheuvel bieden daarom kerkenraden de gelegenheid om gemeenteleden op een Bijbelse en praktische manier toe te rusten.

Cursus Huwelijkstoerusting
CGO en De Vluchtheuvel verzorgt huwelijkstoerusting voor jonggehuwde (echt)paren en ongehuwde stellen met serieuze trouwplannen of langer gehuwde echtparen. Tijdens vijf of zes avonden worden de volgende thema’s behandeld:

1. Het huwelijk in Bijbels licht: het huwelijk is een instelling van God. Aan de hand van Gods Woord en het huwelijksformulier staan de deelnemers stil bij de betekenis van het huwelijk, zoals de Heere dat in de Bijbel beschreven heeft.

2. Communicatie en verschillen tussen man en vrouw: man en vrouw verschillen van elkaar. Het is nodig om deze verschillen te begrijpen. Elkaar niet begrijpen leidt tot misverstanden of zelfs tot verwijdering, met alle gevolgen van dien. De deelnemers bespreken de grondregels voor communicatie en krijgen praktische handvatten aangereikt. Hoe ga je bijvoorbeeld om met meningsverschillen? Hoe spreek je over moeilijke onderwerpen zoals geloofsbeleving of geldbesteding?

3. Je rugzak: er wordt ingegaan op de ‘bagage’ die ieder meeneemt vanuit het gezin van herkomst. Daarbij gaat het om andere (positieve en negatieve) ervaringen die ons gevormd hebben. Het belang van deze avond is: bewustwording van dat wat bijgedragen heeft aan onze vorming, zodat we leren verantwoordelijkheid te dragen voor dat wat we doorgeven aan elkaar en (mogelijk) aan onze kinderen.

4. Seksualiteit en gezinsvorming: dit is een intiem en teer onderwerp. Man en vrouw zijn geschapen met seksuele verlangens. De Heere heeft deze gave in de schepping gelegd. Naast de vreugde die seksualiteit geeft, zijn er ook allerlei vragen op dit terrein. Ook gezinsvorming komt ter sprake.

5. Huisgodsdienst: het belang van de plaats van Gods Woord in ons gezin is uitermate groot, zeker in deze tijd. Het is belangrijk en nodig om daar vroeg mee te beginnen. Hoe geef je vorm en inhoud aan de huisgodsdienst? In deze avond staan de deelnemers daarbij stil met elkaar.

6. Opvoeding: (Alleen voor langer gehuwden). Deze avond gaat over de belangrijke taak die ouders hebben in de opvoeding van hun kind(eren). Ook wordt gesproken over de samenwerking van ouders in hun taak als opvoeders.

Toerusters en verantwoordelijkheid


De huwelijkstoerusting wordt aangeboden aan kerkenraden. Dit betekent dat de eindverantwoordelijkheid voor de toerusting bij de kerkenraad ligt. Als meerdere gemeenten samen de huwelijkstoerusting organiseren, berust dit bij de gezamenlijke kerkenraden. De kerkenraad wijst een ambtsdrager aan die contact onderhoudt met de deelnemers en met de toeruster(s). Het is mogelijk dat één van de ambtsdragers namens de kerkenraad een avond bijwoont. De kerkenraad zorgt verder voor een geschikte (niet te kleine) zaal en voor wat verder noodzakelijk is voor het goede verloop van de avond.

CGO en De Vluchtheuvel zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de toerusting. Een toeruster van CGO verzorgt de 1e en 5e avond, een toeruster van De Vluchtheuvel geeft cursusavond 2 t/m 4 (en 6). Er wordt gezorgd voor een map met achtergrondartikelen en het verdere materiaal wat nodig is.

Maatwerk is mogelijk


Het is voor u als kerkenraad ook mogelijk om te kiezen voor één of meer avonden uit dit aanbod. Eén module biedt een avondvullend programma. De kerkenraad kan indien gewenst ook zelf een of meer avonden voor haar rekening nemen. In overleg is het ook mogelijk om te kiezen voor een andere invulling van het toerustingsaanbod. Denk bijvoorbeeld aan het verzorgen van een gemeenteavond over één van de onderwerpen uit het toerustingsaanbod.

Aantal deelnemers


Dit aanbod is gebaseerd op het werken met een groep, waarin voldoende bij de deelnemende paren en elkaars inbreng stilgestaan kan worden. Het minimumaantal deelnemers is tien (vijf stellen) en het maximum twintig (tien stellen). Echtparen waarvan bekend is dat zij (ernstige) huwelijksproblemen hebben, raden wij deelname af.

Kosten


De kosten bedragen € 250, - per avond, inclusief reis- en materiaalkosten. De kerkenraad ontvangt een factuur. Het is de eigen keuze van de kerkenraad (kerkenraden) om van de deelnemers een bijdrage in de kosten te vragen.

Aanmelding of informatie


Voor aanmelding of informatie kunt u contact met ons opnemen.

Hulp nodig?

Heb je problemen en zoek je hulp?
Bel (0113) 21 30 98 of meld je online aan.

Meld je aan

Blijf op de hoogte

Ontvang onze nieuwsbrief. Zie onze privacyverklaring.
© 2022 Stichting De Vluchtheuvel  - Website realisatie door Vanderperk Groep