• Home
  • Een jaar werkzaam bij de Vluchtheuvel

Een jaar werkzaam bij de Vluchtheuvel

Wanneer deze nieuwsbrief verschijnt, ben ik een jaar als bestuurder verbonden aan De Vluchtheuvel. Een jaar waarin ik mocht kijken in de keuken van de Vluchtheuvel en daarbuiten. Mijn waardering is groot voor de goede onderlinge samenwerking, de drive om het goede te zoeken voor de kwetsbaren binnen onze gezindte en de grote wens om daar vroegtijdig op in te spelen. Opvallend is ook de hoge kwaliteit op de verschillende onderdelen van ons werk- en vakgebied en de sterke verbondenheid met onze achterban.

De sterke verbondenheid is overigens wederkerig. Ik heb het meerdere keren benoemd dat ’k ervaar dat de verschillende geledingen binnen de kerken de Vluchtheuvel behandelen als een kostbaar kleinood waar men zuinig op is. Het meedenken en meeleven is groot evenals de trouw naast de gulle gaven die we mogen ontvangen van kerken, particulieren en bedrijven.

Het is uniek dat wij mogen bestaan in een omgeving waarin een identiteitsgebonden instelling het niet makkelijk heeft. De samenleving lijkt steeds verder af te komen staan van de christelijke identiteit.

De opdrachten die we hebben, hopen we ook de komende jaren met Gods hulp ten uitvoer te brengen. Er zijn nieuwe ontwikkelingen die aansluiten op de vraag van morgen en we hopen daarbij nauw samen te werken met de kerken, scholen en bedrijven. Een goed voorbeeld daarvan is de netwerksamenwerking rond aandacht voor verslaving en in het bijzonder gameverslaving. Meer aandacht voor het persoonlijk welbevinden (mentale gezondheid) en het samenleven in een gezin, binnen de familie, kerk of het werk, binnen een huwelijksrelatie met aandacht voor elkaar.

De zegen des Heeren is in al onze werken onmisbaar zoals in Psalm 127 zo mooi verwoord staat: ‘Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; zo de HEERE de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter. We wensen dat een ieder toe!

M. (Marian) Ruitenberg, directeur-bestuurder

Blijf op de hoogte

Ontvang onze nieuwsbrief. Zie onze privacyverklaring.
© 2022 Stichting De Vluchtheuvel  - Website realisatie door Vanderperk Groep