Start identiteitsgroep Amersfoort

22-10-2021
Doe je ook mee in de identiteitsgroep?

“Ik heb geleerd hoe ik nee moet zeggen en voel mij niet meer zo schuldig”

Doelgroep
In november D.V. start er in Amersfoort weer een identiteitsgroep. Deze groep is bedoeld voor jongeren (vanaf 17 jaar) en volwassenen die (nog) geen stevige identiteit hebben ontwikkeld. Daardoor laten zij zich in hun leven vaak leiden door de omstandigheden en de mensen om hen heen. Wanneer kom je in aanmerking voor de identiteitsgroep? Als je moeite hebt met…
-
vertrouwen in jezelf;
-
het zien van wie jij bent, welke kwaliteiten en vaardigheden jij in huis hebt;
-
nee zeggen;
-
grenzen stellen;
-
communiceren (over jezelf);
-
het herkennen en uiten van je emoties;
-
realistisch denken, waardoor je vaak negatief denkt;
-
het op waarde schatten van jezelf, waardoor je een ander vaak belangrijker acht dan jezelf.

Doel
Het doel van de identiteitsgroep is dat je gaat stilstaan bij jezelf en meer zicht krijgt op jezelf: jouw sterke en zwakke kanten, emoties, behoeften en verlangens. Vervolgens wordt geleerd hoe hierover kan worden gecommuniceerd en hoe je hiermee om kunt gaan. Puntsgewijs zouden de doelen van de groep als volgt geformuleerd kunnen worden:
-
Deelnemers worden zich bewust van hun eigen ‘ik’, met bijbehorende sterke en zwakke kanten, emoties,  
        behoeften, verlangens, ed..
-
Deelnemers worden zich bewust van het belang om dat eigen ‘ik’ te accepteren en daar ruimte aan te
        geven.
-
Deelnemers hebben vaardigheden geleerd om met datgene wat ‘van binnen’ zit om te gaan, o.a. in het
        uitspreken van wensen, het uiten van emoties of ‘nee’ zeggen.
-
Deelnemers hebben in de groep geoefend met het vragen van ruimte voor zichzelf.
-
Deelnemers herkennen eventuele negatieve gedachtenpatronen.
-
Deelnemers kunnen alternatieve gedachten formuleren die recht doen aan een situatie.

Oftewel: aan de ene kant bewustwording, aan de andere kant ook het ontwikkelen van vaardigheden en het toepassen in de praktijk.

Praktische zaken

Data:
1:
Vrijdag
19 november
2:
Vrijdag
3 december
3:
Vrijdag
17 december
4:
Vrijdag
7 januari
5:
Vrijdag
21 januari
6:
Vrijdag
4 februari
7:
Vrijdag
18 februari
8:
Vrijdag
4 maart
9:
Vrijdag
18 maart
10:
Vrijdag
1 april
 
Tijd: 11.30-13.30 uur
Groepsgrootte: max. 10 deelnemers
Locatie: Amersfoort

De groep kan een onderdeel zijn van een langerdurende behandeling, maar het is in principe niet de bedoeling dat er tijdens deelname aan de groep gelijktijdig een individueel traject wordt gevolgd binnen de Vluchtheuvel.


“Het stappenplan van feedback geven zal mij altijd bij blijven”

“Het was fijn dat er naast praktische oefeningen ook aandacht was voor de diepere laag”

“Ik voel mij niet meer zo onzeker en durf meer te zeggen wat ik vind”

“Boosheid mag er zijn, maar ik weet nu waar die vandaan komt en hoe ik ermee om moet gaan”

“Mooi hoe de thema’s gekoppeld waren aan het Woord”

“Door de positieve feedback en interesse van de groep voelde ik mij gesteund”

©devluchtheuvel

Blijf op de hoogte

Ontvang onze nieuwsbrief. Zie onze privacyverklaring.
© 2022 Stichting De Vluchtheuvel  - Website realisatie door Vanderperk Groep