Hulp nodig?

Meld u online aan of bel tijdens kantooruren (0113) 21 30 98

Schoolmaatschappelijk werk

De school neemt een belangrijke plaats in in het leven van kinderen, jongeren en hun ouders. Na thuis is school de tweede plaats waar zij het grootste deel van hun dag doorbrengen. Problemen in gedrag en ontwikkeling komen hier vaak als eerste naar buiten. De school heeft hierin een zorgtaak. Daarnaast bouwt de school aan een veilig klimaat, zodat leerlingen zo goed mogelijk kunnen leren en ontwikkelen. De schoolmaatschappelijk werker heeft hierin een belangrijke taak.

Op veel (reformatorische) scholen voor basisonderwijs, voortgezet of speciaal onderwijs en op mbo-scholen verzorgt De Vluchtheuvel het schoolmaatschappelijk werk en participeert in zorgadviesteams (ZAT). De schoolmaatschappelijk werker is in dienst van De Vluchtheuvel en wordt gedetacheerd bij een school.

Taken

In overleg met de school worden de taken van een schoolmaatschappelijk werker vastgesteld. Over het algemeen gaat het om de volgende aspecten:

  • Ondersteuning van leerkrachten

De schoolmaatschappelijk werker kan zorgcoördinatoren en leerkrachten ondersteuning geven bij de omgang met leerlingen en ouders. Dit gebeurt vaak door het deelnemen aan een zorg(team)overleg. Aan de hand van dit overleg wordt er advies gegeven aan de mentor of leerlingbegeleider.

  • Kortdurende hulp aan ouders en/of leerlingen

De schoolmaatschappelijk werker bespreekt in een aantal gesprekken met leerling en/of ouders een afgebakend doel wat valt binnen de driehoek: gezin, leerling, school. De gesprekken kunnen zowel op school als thuis plaatsvinden. De hulp kan ook bestaan uit het deelnemen aan een gespreksgroep onder begeleiding van een maatschappelijk werker of psycholoog, bijvoorbeeld een rouwgroep.

  • Verwijzen naar andere hulp

Indien nodig verwijst de schoolmaatschappelijk werker naar een andere vorm van hulp. Bemiddeling tussen school en ouders Als er sprake is van onenigheid tussen school en ouders kan de schoolmaatschappelijk werker een bemiddelende rol vervullen.

  • Gezinsonderzoek

De schoolmaatschappelijk werker kan door de school gevraagd worden voor het uitvoeren van een gezinsonderzoek. Dit kan nodig zijn bij de aanvraag van een indicatie.

 

Bent u geïnteresseerd in een schoolmaatschappelijk werker van De Vluchtheuvel op uw school? Lees de folder of neem contact met ons op.

© 2015 Stichting De Vluchtheuvel   /   Sitemap   /   Realisatie: KM Design