Hulp nodig?

Meld u online aan of bel tijdens kantooruren (0113) 21 30 98

Preventie en toerusting

De Vluchtheuvel hecht veel waarde aan het voorkomen van problemen. Daarom besteden wij tijd en aandacht aan preventie en toerusting. We zijn actief in het toerusten van kerkenraden, scholen en vrijwilligersgroepen, verzorgen huwelijkstoerusting in kerkelijke gemeenten en opvoedingscursussen op scholen.

Toerusting kerkenraden, scholen, vrijwilligers

We bieden een breed palet aan toerustingsactiviteiten: avonden op jeugdverenigingen, lezingen tijdens een gemeenteavond, een workshop op een school, een thema-avond voor een vrijwilligersgroep. Voorbeelden van thema’s zijn: pesten, pastoraat bij huwelijksproblemen, seksualiteit, huwelijk, omgaan met verleiding, gezinsvorming, seksuele opvoeding, psychische problemen. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Kerkenraadsleden en/of vrijwilligersgroepen

Kerkenraadsleden en/of vrijwilligersgroepen bieden we een serie van vier toerustingsavonden aan. Verschillende sprekers – professionals uit het werkveld – bespreken per avond een onderwerp. We bieden daarin maatwerk: in overleg bepalen we de onderwerpen waarin uw medekerkenraadsleden toegerust moeten en willen worden.

Een voorbeeld van een serie avonden is:

  • Avond 1 gaat over vertrouwenspersoon zijn in de gemeente. Wat is uw taak als vertrouwenspersoon , wat zijn de valkuilen en hoe kunt u samenwerken met professionele hulpverleners. 
  • Op avond 2 worden de meest voorkomende psychische problemen behandeld. 
  • Op avond 3 komen gespreksvaardigheden aan de orde. Hoe luistert u? Hoe stelt u vragen? Wat is een goede manier om advies te geven? Hoe sluit u een gesprek af?
  • Avond 4 denken we na over hoe we het netwerk rond een gezin kunnen versterken.

Voor deze toerusting komen we naar u toe! De avonden worden gehouden in een kerkgebouw in uw regio. De avonden duren ongeveer 2 uur en er kunnen ca. 20 personen deelnemen. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Een aantal kerkenraadsleden en vrijwilligers van de Ger. Gem. van Bodegraven en de Herst. Herv. Kerk te Waarder volgden gezamenlijk de toerusting. Zij zeggen daarover: "De toerustingscursus werd op een prettige en interactieve wijze gegeven door mensen met duidelijk veel praktijkervaring. Deze cursus is voor andere gemeenten/kerkverbanden een hartelijke aanbeveling waard!" Lees de aanbeveling>

 

Opvoedingscursussen

'Opvoeden met hart en hoofd' (4 - 12 jaar)

Kinderen tot volwassenheid brengen is een levenstaak. U kunt zo uw vragen over opvoeden hebben en u heeft het gevoel dat u daar af en toe wel een steuntje in de rug bij kunt gebruiken. Zeker in onze post-christelijke cultuur, waar de invloeden van de maatschappij aan alle kanten de gezinnen binnenstromen. De cursus ‘Opvoeden met hart en hoofd’ is bedoeld voor echtparen en alleenstaande ouders met kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar oud. Die leeftijdsperiode is zeer belangrijk voor het vestigen van een goede gezags- en vertrouwensrelatie met uw kind. Tijdens vier bijeenkomsten staan we stil bij thema’s als: verbondenheid tussen ouders en kinderen, gewetensvorming, praten met kinderen, vestigen van gezag
en samenwerking tussen ouders. De cursus is – samen met SGJ – ontwikkeld vanuit Bijbels perspectief. Lees de folder of neem contact met ons op voor meer informatie.

 

'Tijd voor puberteit' (12 - 18 jaar)

Bent u ouder van een jongere tussen 12 en 18 jaar? Dan herkent u het misschien wel: de pubertijd is een mooie periode, waarin uw zoon of dochter toegroeit naar een volwassen persoon met eigen verantwoordelijkheden. Tegelijk ervaren veel ouders het ook als een turbulente periode. Uw zoon of dochter wil zijn of haar eigen keuzes maken. Dat vraagt om een nieuwe balans tussen regels stellen en ruimte geven. De opvoedingscursus ‘Tijd voor puberteit’ wil ouders hierbij helpen. In vijf bijeenkomsten wordt kennis aangereikt, worden communicatievaardigheden geoefend en ervaringen met andere ouders uitgewisseld. De cursus is – samen met SGJ – ontwikkeld vanuit Bijbels perspectief. Geloofsopvoeding in de puberteit krijgt in de cursus expliciet aandacht. Neem contact met ons op voor meer informatie.

 

Huwelijkscursussen

Huwelijkstoerusting

Het huwelijk is door de Heere ingesteld. Een goed huwelijk waarin liefde woont, is een grote zegen. Maar de praktijk laat ook zien dat er binnen een huwelijk veel mis kan gaan. Een goede voorbereiding is daarom heel belangrijk. CGO en De Vluchtheuvel bieden daarom kerkenraden de gelegenheid om gemeenteleden op een Bijbelse en praktische manier toe te rusten. We bieden huwelijkstoerusting voor jonggehuwde (echt)paren en ongehuwde stellen met serieuze trouwplannen of langer gehuwde echtparen. Tijdens vijf of zes avonden worden de volgende thema’s behandeld: het huwelijk in Bijbels licht; communicatie en verschillen tussen man en vrouw; je rugzak; seksualiteit en gezinsvorming; huisgodsdienst. Lees de folder of neem contact met ons op voor meer informatie.

 

Houd me vast-cursus

Ieder huwelijk, iedere relatie heeft dingen die goed en minder goed lopen. Dat kan leiden tot verwijdering. Het is belangrijk om dat te voorkomen, om ervoor te zorgen dat de goede en minder goede dingen in balans blijven. Voor echtparen die hieraan willen werken, is er de ‘Houd me vast’-cursus. Deze cursus helpt je je relatie zonder therapie te verbeteren. De ‘Houd me vast’-cursus is een lichte vorm van EFT (Emotionally Focused Therapy) en werkt vanuit emoties. Emoties zijn de kern van alle belangrijke relaties, zoals die met kinderen, ouders en uw of jouw partner. De cursus helpt jullie te ontdekken welke emoties er een belangrijke rol spelen in jullie relatie. Daardoor komt er begrip en ruimte voor gesprek. Noem het een APK voor je huwelijk! Lees wat een hulpverlener over de cursus vertelt of krijg meer informatie. De ‘Houd me vast’-cursus bestaat uit acht bijeenkomsten van twee uur.

© 2015 Stichting De Vluchtheuvel   /   Sitemap   /   Realisatie: KM Design