Hulp nodig?

Meld u online aan of bel tijdens kantooruren (0113) 21 30 98

Opvoeding

In gezinnen loopt niet altijd alles op rolletjes. Misschien is er in uw gezin veel ruzie, de relatie met uw kinderen is verstoord of er is iets ingrijpends gebeurd. Ook kan het in uw gezin moeizaam lopen, omdat er een kind is dat een stoornis heeft. Opvoedingsproblemen zijn er in allerlei soorten en maten.

Hulp bij opvoedingsproblemen

De Vluchtheuvel ondersteunt ouders op verschillende manieren in de opvoeding:

  • ouder- of gezinsbegeleiding: therapeutische gesprekken bij hulpvragen rond ruzie in het gezin, psychische klachten van een kind, onmacht in de opvoeding, een verstoorde relatie tussen ouders en kinderen, huiselijk geweld of het verwerken van een ingrijpende gebeurtenis. Soms is het nodig dat ook het kind of de kinderen bij de gesprekken betrokken worden. We spreken dan over gezinsbegeleiding.
  • opvoedingscursussen: Opvoeden met hart en hoofd' (4 - 12 jaar) en 'Tijd voor puberteit' (12 - 18 jaar). De cursussen zijn – samen met SGJ – ontwikkeld vanuit Bijbels perspectief. Ze worden gegeven in een school of kerkelijke gemeente.
  • gastopvang -18: soms is het nodig dat een kind of jongere een poosje afstand neemt van de thuissituatie. Bijvoorbeeld omdat het thuis niet lekker loopt en het kind een time-out nodig heeft, omdat ouders overbelast zijn of omdat tijdelijke overbrugging naar andere jeugdhulp nodig is. De Vluchtheuvel heeft een bestand met gastgezinnen die een kind of jongere tijdelijk een veilige plek kan bieden.
  • (eenmalig) advies: ouders, leerkrachten, ambtsdragers, familieleden of andere betrokkenen kunnen De Vluchtheuvel vragen om advies. Een hulpverlener denkt mee over de zorgen die er zijn met betrekking tot een kind, jongere of gezin. De Vluchtheuvel heeft een aandachtsfunctionaris huiselijk geweld. Deze aandachtsfunctionaris kan worden geraadpleegd bij situaties van (vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling. Veel ouders, docenten en ambtsdragers hebben vragen over de mogelijkheden voor (christelijke) jeugdhulp. De Vluchtheuvel kan advies geven over de vraag welke jeugdhulp beschikbaar is en hoe een indicatie voor deze jeugdhulp verkregen kan worden.

Meer lezen over opvoedingsproblemen

Artikelen:

Nieuwsbrieven:

© 2015 Stichting De Vluchtheuvel   /   Sitemap   /   Realisatie: KM Design