Hulp nodig?

Meld u online aan of bel tijdens kantooruren (0113) 21 30 98

Nieuws

« Terug naar het overzicht

05
05-2017

Ouders van kinderen met autisme: zorg is ontoereikend

Eén op de drie ouders van kinderen met autisme ervaart de zorg voor hun kind als niet toereikend. De meest voorkomende oorzaak is de afwezigheid van of het onvoldoende aanwezig zijn van passende hulp voor de specifieke problematiek van de jongere. Een andere veel voorkomende reden voor de ontoereikendheid van de huidige situatie is dat de indicatie niet aansluit bij de begeleiding die gewenst wordt. Dat blijkt uit onderzoek onder 343 ouders van kinderen met autisme. Doel van het onderzoek was inzicht krijgen in de woon- en begeleidingsbehoeften van jongeren met autisme.

Ondersteuning

Uit het onderzoek blijkt dat ouders behoefte hebben aan ondersteuning door vrijwilligers in het gezin en aan ambulante begeleiding. Meer dan de helft van de ouders van kinderen onder de 18 jaar hebben behoefte om hun kind eens per maand te laten logeren. Dit met het doel het gehele gezin te ontlasten.

Omdat autisme niet alleen de jongere zelf treft, maar ook invloed heeft op het totale gezin, geven ouders aan behoefte te hebben aan psycho-educatie. Deze educatie bestaat uit het ontvangen van uitleg rondom stoornissen binnen het autismespectrum, het krijgen van opvoedingsondersteuning en praktische handvatten voor de omgang voor betrokkenen rond het kind met autisme.

Professionals

Professionals hebben de taak overbelasting van ouders te signaleren en dienen oog te hebben voor het hele gezin, niet alleen voor de jongere met autisme. Zij moeten met de jongere zelf, de ouders en brussen bespreken welke ondersteuning binnen het gezin gewenst en noodzakelijk is. Daarnaast hebben professionals een taak in het signaleren van de ontoereikendheid van de huidige zorg en ondersteuning en ouders te begeleiden in de zoektocht naar passende hulp en begeleiding.

Inzet vrijwilligers

Ouders geven aan de betrokkenheid van vrijwilligers belangrijk te vinden in de ondersteuning binnen het gezin. Hoewel de overheid de inzet van vrijwilligers meer en meer stimuleert, blijkt dit in de praktijk nog weinig plaats te vinden. Vrijwilligers kunnen de druk in de thuissituatie verlichten door praktische hulp aan huis te bieden of als gastgezin te fungeren waar het kind structureel terecht kan. Professionals hebben de taak vrijwilligers te werven en het sociale netwerk van het gezin te versterken door op familieleden en kennissenkring een appel te kunnen doen.


Werkgroep

De werkgroep die het onderzoek heeft uitgevoerd, bestaat uit afgevaardigden van Berseba, de werkgroep Jeugdhulpverlening van Deputaatschap DMZ, Eleos, Helpende Handen, RefSVO, De Vluchtheuvel en logeeropvang De Welkamp. De organisaties die betrokken zijn bij dit onderzoek zullen verder gaan met de uitkomsten van het onderzoek.

© 2015 Stichting De Vluchtheuvel   /   Sitemap   /   Realisatie: KM Design