Hulp nodig?

Meld u online aan of bel tijdens kantooruren (0113) 21 30 98

Nieuws

« Terug naar het overzicht

23
02-2017

Plaats christelijke jeugdzorg niet buiten spel

Als we het belangrijk vinden dat christelijke jeugdzorg blijft bestaan, zullen we er ook voor moeten kiezen, vinden Rein van der Garde en Hendrik Jan van den Berg.

Onlangs berichtte het Reformatorisch Dagblad (06-02) op basis van een onderzoek dat ouders minder makkelijk toegang tot christelijke jeugdhulp krijgen sinds deze taak in 2014 bij gemeenten kwam te liggen. Dat zou de indruk kunnen wekken dat christelijke jeugdzorgaanbieders de boot hebben gemist en buitenspel staan. Gelukkig is dit niet het geval en zitten kleine christelijke jeugdzorgaanbieders wel degelijk om de tafel bij gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Of en in welke mate de toegang tot christelijke jeugdzorg blijft bestaan, hebben we daarom voor een belangrijk deel zelf in de hand.

Coöperatie

Vanuit die gedachte hebben aanbieders van christelijke jeugdzorg in 2014 de handen ineengeslagen en de coöperatie Samenwerkende Christelijke Jeugdhulp opgericht. Met als hoofddoel ervoor te zorgen dat, in elke gemeente waar daar vraag naar is, gezinnen bij een van de reformatorische aanbieders terechtkunnen. Bij de toen gevormde Samenwerking Christelijke Jeugdhulp horen de organisaties Eleos, Agathos, Driestar educatief, Siloah, Helpende Handen, Talenta, Hoornbeek, De Vluchtheuvel, het Ds. G. H. Kerstencentrum, De Schuilplaats, Adullam en De Schutse. Stuk voor stuk organisaties die geworteld zijn in de reformatorische achterban.

Gezamenlijk bieden de leden van Samenwerking Christelijke Jeugdhulp in meer dan de helft van de 42 jeugdzorgregio’s gecontracteerde zorg. Ook zitten we in veel gemeenten met een van de leden om de tafel bij sociale wijkteams en bij centra voor jeugd en gezin, waar de jeugdzorgvragen binnenkomen.

Zo heeft de gemeente Gouda aan een van onze organisaties gevraagd de verbinding tussen de reformatorische scholen en gezinnen en de gemeente tot stand te brengen, omdat wij de taal en gevoeligheden kennen. Op die manier kunnen we de weg plaveien naar christelijke jeugdhulp voor ouders die daar de meerwaarde van inzien. Zo proberen we het christelijk aanbod van jeugd-ggz, dyslexiezorg, gezinsbegeleiding of gehandicaptenzorg in zo veel mogelijk gemeenten te behouden.

Nieuw aanbod

Natuurlijk zijn er verbeterpunten. In bepaalde gevallen zijn we ondanks het contract, nog geen gesprekspartij. Ook willen we de onderlinge samenwerking tussen christelijke jeugdzorgaanbieders verder versterken door ons aanbod te blijven vernieuwen. De tijd dat we als christelijke aanbieders erop konden rekenen dat christelijke jeugdzorgvragen standaard naar ons werden doorverwezen, is voorbij. Wij moeten net als alle andere jeugdzorgaanbieders nieuw aanbod ontwikkelen, dat aansluit bij de vraag van deze tijd.

Daarnaast is het belangrijk dat de christelijke achterban bekend is met het aanbod van identiteitsgebonden jeugdhulp. Dat is een opdracht aan ons als aanbieders om u daarover te informeren. Maar we willen ook een appel doen op reformatorisch Nederland om elkaar hierop te wijzen. Bijvoorbeeld binnen het kerkverband, school of ouders onderling. En weet dat u bij de gemeente altijd mag aangeven het liefst jeugdzorg te ontvangen van een organisatie die u herkent in uw identiteit. Als we het belangrijk vinden dat christelijke jeugdzorg blijft bestaan, dan zullen we er ook voor moeten kiezen!

De auteurs zijn respectievelijk voorzitter en secretaris van Samenwerking Christelijke Jeugdhulp, en bestuurder van het ds. G. H. Kerstencentrum en Lelie zorggroep.

bron: Reformatorisch Dagblad, 21 februari 2017

© 2015 Stichting De Vluchtheuvel   /   Sitemap   /   Realisatie: KM Design