Hulp nodig?

Meld u online aan of bel tijdens kantooruren (0113) 21 30 98

Kosten hulpverlening

Wij vinden het belangrijk dat u weet waar u aan toe bent als u hulp vraagt bij De Vluchtheuvel. Daarom geven wij u hier informatie over onze tarieven. Als er iets onduidelijk is of als u vragen heeft, kunt u contact met het hoofdkantoor opnemen.

Eigen bijdrage per gesprek

Verschillende kerkverbanden dragen mee aan de kosten van hulp aan hun gemeenteleden. Daarom is het uurtarief per gesprek afhankelijk van de kerk waarvan u lid bent.

leden Ger. Gem.             € 65,00
leden HHK             € 60,00
leden overige kerken             € 95,00


Wij nemen graag de tijd voor u. Daarom reserveren wij voor een gesprek een uur (bij veel andere hulpverleners 45 tot 50 minuten).  Als een consult langer duurt dan een uur wordt per 15 minuten een kwart van de gesprekskosten in rekening gebracht.

 

Eigen bijdrage e-mail en telefonisch behandelcontact

leden Ger. Gem. en HHK            € 25,00
leden overige kerken           € 30,00

 

Eigen bijdrage gespreksgroep per bijeenkomst 

leden Ger. Gem., HHK en overige kerken            € 50,00

 

Overige werkzaamheden

In overleg met u als cliënt kan De Vluchtheuvel aanwezig zijn bij een netwerkoverleg, overleggen met derden of rapportage verstrekken. Hiervoor wordt per 15 minuten € 12,50 in rekening gebracht.

 

Huisbezoek

Bent u niet in de gelegenheid om naar onze gesprekslocatie te komen, dan kan onze hulpverlener naar u toe komen. Naast de eigen bijdrage worden de reistijd en de kilometervergoeding in rekening gebracht.


Mediation

Voor mediation brengen wij € 90 per gewerkt uur in rekening.

 

Uitzonderingen

Niet in alle gevallen hoeft u de volledige eigen bijdrage te betalen. De Vluchtheuvel vindt het belangrijk dat de eigen bijdrage geen belemmering vormt om hulp te vragen. Mocht één van onderstaande uitzonderingen geen uitkomst bieden, neem dan contact met ons op. Wij denken graag met u mee!

  1. De Vluchtheuvel heeft met een aantal kerkelijke gemeenten een overeenkomst. Zij draagt (een deel van) de kosten voor hulpverlening. Informeer bij uw kerkenraad of bij De Vluchtheuvel.
  2. De Vluchtheuvel heeft met verschillende burgerlijke gemeenten een contract. Meestal gaat dat om wmo-begeleiding en jeugdhulp. Om in aanmerking te komen voor één van deze vergoedingen is het nodig om een beschikking van de gemeente aan te vragen. Als dit in uw situatie van toepassing is, wordt dit met u besproken. 
  3. In bepaalde gevallen kunnen de kosten (gedeeltelijk) vergoed worden door de zorgverzekeraar. Dit is afhankelijk van de registraties van onze medewerker en van uw polisvoorwaarden. Vraag dit na bij uw zorgverzekeraar of informeer bij onze medewerker(s). Verzekerden die bij ProLife aanvullend verzekerd zijn, komen hiervoor in aanmerking.
  4. Op de locaties Goes en Dordrecht zijn enkele medewerkers geregistreerd bij de Vakgroep voor Psychosociaal en Maatschappelijk Werk (VPMW) van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en tevens ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Hierdoor is bij veel zorgverzekeraars vergoeding vanuit de aanvullende verzekering mogelijk.
  5. Veel diaconieën zijn bereid om bij te dragen aan de kosten voor hulpverlening, als u dat zelf niet kunt.  
  6. Als u en De Vluchtheuvel van mening zijn dat uw hulpvraag zich vanwege privacy niet leent voor ondersteuning door de diaconie, dan kan de eigen bijdrage (gedeeltelijk) worden bekostigd uit het solidariteitsfonds.

U hebt voor onze hulp geen verwijzing van uw huisarts nodig.

Facturering

De Vluchtheuvel verstuurt eens per maand een factuur.

Afspraak afzeggen

Het is in uw eigen belang dat de hulpverleningsgesprekken met regelmaat plaatsvinden. Daarom kunnen afspraken alleen afgezegd worden bij onvoorziene en dringende omstandigheden en minimaal 48 uur van tevoren. Afspraken die niet of later dan 48 uur van tevoren worden geannuleerd, worden in rekening gebracht.

 

Scholen en jeugdhulpverlening

Het schoolmaatschappelijk werk en de participatie in zorgadviesteams wordt bekostigd door de scholen of burgerlijke gemeenten. 

Donateurs en vrijwilligers

De Vluchtheuvel kan niet zonder steun van een trouwe groep donateurs. Met deze giften kunnen we meer mensen hulp bieden, bijvoorbeeld via digitale hulpverlening. Onze PR-vrijwilligers zetten zich belangeloos in voor grotere bekendheid van het werk van De Vluchtheuvel en werven fondsen. De steun van donateurs en PR-vrijwilligers is onmisbaar!


De Vluchtheuvel staat geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

© 2015 Stichting De Vluchtheuvel   /   Sitemap   /   Realisatie: KM Design