Hulp nodig?

Meld u online aan of bel tijdens kantooruren (0113) 21 30 98

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke of familiekring van het slachtoffer wordt gepleegd. De term huiselijk geweld verwijst naar de relatie tussen de pleger en slachtoffer, bijvoorbeeld een (ex-)partner, gezins- of familieleden.

Het geweld kan onder andere lichamelijk, seksueel en psychisch van aard zijn. Vormen van huiselijk geweld zijn: (ex-)partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling of eergerelateerd geweld (huwelijksdwang, achterlating, eerwraak, meisjesbesnijdenis). Lees meer over wat huiselijk geweld is>

Hulp bij huiselijk geweld

Huiselijk geweld moet naar buiten komen, want het brengt zoveel schade toe! Bij een vermoeden van huiselijk geweld kunt u (anoniem!) contact opnemen met Veilig Thuis op 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar) of ga naar www.voorveiligthuis.nl. Bij acute nood, bel de politie: 1-1-2.

Binnen de Gereformeerde Gemeenten, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Hersteld Hervormde Kerk zijn aandachtsfunctionarissen aangewezen die o.a. advies geven bij huiselijk geweld. Zij zijn er voor hulpvragers, familieleden, docenten, ambtsdragers, gemeenteleden, jeugdwerkers en dergelijke. Erik-Jan Verbruggen en Joke Zwerus, maatschappelijk werkers bij De Vluchtheuvel, zijn aandachtsfunctionaris huiselijk geweld. U kunt contact met hen opnemen via dit formulier of via het hoofdkantoor. Download meer informatie over het werk van de aandachtsfunctionarissen.

De Vluchtheuvel biedt slachtoffers en daders van huiselijk geweld hulp in de vorm van psychosociale en therapeutische hulpverleningsgesprekken.

Joke Zwerus, maatschappelijk werker bij De Vluchtheuvel, over hulp bij huiselijk geweld>

Ervaringsverhaal

“Heel diep in mijn hart zou ik graag weer een maatje hebben, een arm om me heen, maar ik durf niet. Ik vertrouw niemand. Altijd zal de achterdocht blijven. Als ik een gelukkig stel zie, geloof ik het gewoon niet.” Wie Liseths verhaal over haar huwelijk hoort, begrijpt dat ze dit zegt. Ze werd geslagen, gebeten, aan de haren getrokken en gekleineerd door haar man. Lees Liseths verhaal>

Meer lezen over huiselijk geweld

© 2015 Stichting De Vluchtheuvel   /   Sitemap   /   Realisatie: KM Design