Hulp nodig?

Meld u online aan of bel tijdens kantooruren (0113) 21 30 98

Geven

Als donateur of eenmalig

U kunt ons steunen door donateur te worden. U machtigt ons om jaarlijks of per kwartaal een bijdrage van uw rekening af te schrijven. U kunt de machtiging altijd zonder opgaaf van reden weer stopzetten. Meld u aan en ontvang als dank een kleine attentie en onze nieuwsbrief.

Als u liever geen donateur wordt en toch wat wilt geven, kan dat door middel van een eenmalige gift. U kunt uw gift overmaken op NL85 INGB 0004 3255 63 (BIC: INGBNL2A) t.n.v. Stichting De Vluchtheuvel te Woerden, ons machtigen uw gift af te schrijven of online doneren. Bij voorbaat hartelijk dank!

Uw bijdrage wordt bijvoorbeeld besteed aan ons digitale hulpaanbod of aan ander preventie- en toerustingswerk.

Periodieke schenking

Een andere vorm van schenken is de periodieke of lijfrenteschenking. Deze manier van schenken is zeer aantrekkelijk, omdat hij volledig aftrekbaar is voor de belasting. Met een periodieke of lijfrenteschenking verplicht u zich om ten minste 5 jaar achtereen jaarlijks een vast bedrag aan De Vluchtheuvel te geven. U moet deze gift vastleggen. Dat kan op twee manieren: bij de notaris (notariële akte) of in een schriftelijke overeenkomst tussen u en De Vluchtheuvel. De Belastingdienst heeft een overeenkomst opgesteld die u hiervoor kunt gebruiken. U hoeft deze overeenkomst niet naar de Belastingdienst te versturen, maar u moet hem wel goed bewaren. De Belastingdienst kan om deze overeenkomst vragen als zij uw aangifte controleren. Als u De Vluchtheuvel wilt machtigen om uw periodieke gift af te schrijven, kunt u de betalingsvolmacht gebruiken.

Nalaten

Nadenken over nalaten is niet eenvoudig. Toch is het goed om te doen, omdat in Nederland bij wet geregeld is aan wie uw erfenis na uw overlijden ten goede komt. Als u dit anders wilt, moet u dat tijdens uw leven vastleggen in een testament. Nalaten kan aan personen, maar ook aan een goed doel, zoals De Vluchtheuvel. Lees meer over nalaten aan De Vluchtheuvel>

ANBI

Giften aan goede doelen zijn uitsluitend voor de belasting aftrekbaar als het goede doel in het bezit is van een ANBI-verklaring (Algemeen Nut Beogende Instelling). Stichting De Vluchtheuvel heeft een ANBI-verklaring.

© 2015 Stichting De Vluchtheuvel   /   Sitemap   /   Realisatie: KM Design